Diskusjonsspørsmål for Vildanden

Oppgavene kan gjøres i fellesskap, i mindre grupper eller enkeltvis.

Løgn og sannhet

«Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar du lykken fra han med det samme» sier Doktor Jonas Relling. Hva kan ligge i begrepet livsløgn? Og hva tror du Relling mener med det han sier?

Hvorfor tror du Gina løy for Hjalmar? Var det rett eller galt av henne å ikke fortelle sannheten?

Gregers Werle beskrives som en idealist, hva tror du ligger i denne beskrivelsen? Gregers ønsker å hjelpe sin gamle venn, Hjalmar. På hvilken måte? Har han rett til å blande seg inn i livet til vennen sin?

Foreldre og barn

Psykolog Ellen Hartmanns skriver i sin artikkel «Ibsens skadeskutte barn» at foreldrene vi møter i Ibsens dramatikk fokuserer mer på seg selv, enn på sine barn: «De er mer opptatt av egen livsoppgave, egen selvutvikling, eget kjærlighetsliv og egne maktkamper enn av barnas utvikling og deres behov.»

Ta utgangspunkt i Vildanden og diskuter forholdet mellom Hedvig og foreldrene. Setter de sine egne behov foran Hedvig? Finnes det andre eksempler på foreldre som setter sine egne behov foran barna i Vildanden? Hvilke konsekvenser får det?

Symbolisme i Vildanden

Vildanden

Hva symboliserer vildanden? Hvilke av skikkelsene ligner på vildanden og hvorfor?

Mørkeloftet

Familien Ekdals hjem er delt i to. I en del av leiligheten bor Gina, Hjalmar og Hedvig. Her har de også sitt fotostudio. I den andre delen av leiligheten er mørkeloftet, hvor gamle Ekdal, Hjalmars far, holder til.

Hva tror du disse ulike rommene symboliserer? Hvordan er de to ulike stedene fremstilt i forestillingen? Hvorfor tror du gamle Ekdal, Hedvig og Hjalmar oppsøker mørkeloftet?

Er det brukt andre symboler og bilder i forestillingen?