search

Årskort 2021 – mer teater for mindre

Unn deg et helt år med teatermagi for kun kr 2 300!

Årskortet inkluderer det aller meste av det som skjer på DNS, fra store musikaler på Store Scene til spennende urpremierer på Lille Scene!

Med Årskort 2021 kan du:

  • Se alle forestillingene på DNS, på alle de tre scenene  (unntak: Gjestespill og enkelte mindre produksjoner)
  • Se samme forestilling inntil 2 ganger
  • Ta med deg venner og familie til 20 % rabatt (kun ordinær voksen)

NB: Du kan ikke logge inn med Årskort 2020-innlogget når du kjøper nytt årskort.

Billettkjøp og bruk av kortet:

  • Kortet er gyldig for ett kalenderår fra 1. januar til 31. desember 2021
  • Kortet er personlig, og kan ikke benyttes av andre enn personen kortet er utstedt til
  • Billetter kan kjøpes på dns.no og i billettluken (dersom flere med årskort skal gå sammen må det bestilles på telefon eller i billettluken)
  • Årskortinnehavere vil ikke bli kompensert for eventuelle avlysninger i 2021, kun dersom teateret stenger ned i store deler av året
  • Billett, årskort og legitimasjon må fremvises når du skal på forestilling

I forbindelse med koronapandemien har vi begrenset antall seter i salen. Enkelte mindre produksjoner som spiller en kort periode vil ikke være inkludert i årskortet. Det skyldes at vi ikke kan tilby billetter til alle med Årskort.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen på teateret i 2021!

Den Nationale Scene Grafisk