Våre samarbeidspartnere

Den Nationale Scene er glad for å ha gode partnere som bidrar til å skape et bredt engasjement rundt teatret og våre forestillinger!

En by med et rikt kulturliv er et godt sted å bo. Derfor er OBOS en viktig partner for DNS og en rekke andre institusjoner og frivillige organisasjoner. OBOS-medlemmer får inntil 25 prosent rabatt på en rekke kulturopplevelser, herunder billetter på DNS. De har også konkurranser og spesialtilbud i løpet av året. Med OBOS Kredittkort får du i tillegg tilbakebetalt 10 prosent av kjøpesummen på billetter.
Les mer her 

Kulturopplevelser kan skape samhold, inkludering og integrering. Derfor støtter Kavlifondet kulturopplevelser for barn og unge fra lavinntektsfamilier, eldre, og mennesker med funksjonshemming eller sykdom. Samarbeidsavtalen mellom Kavlifondet og DNS innebærer at organisasjoner som arbeider med sosial inkludering får tilbud om billettgaver til teatrets forestillinger.
Les mer her

Gruppen GC Rieber AS er opptatt av å bidra til fellesskapet. GC Rieber Fondene støtter et stort antall almennyttige prosjekter, herunder kulturelle formål. Særlig er de opptatt av tiltak som løfter unge musikktalenter. GC Rieber er også en av eierne av Verdighetssenteret som hvert år deler ut Omsorgsprisen på DNS.
Les mer her