search

Henrik Ibsens liv

Henrik Ibsens liv strakte seg over 78 år. Han levde i en tid preget av store endringer. Ibsens dramatikk revolusjonerte teaterkunsten, og bidro til å skape debatt og endring. I dag regjerer han sammen med William Shakespeare som den mest spilte dramatikeren i historien.

1828

20. mars blir Henrik Johan Ibsen født i Stockmannsgården i Skien. Foreldrene er Marichen (født. Altenburg) og kjøpmann Knud Ibsen.

Silhuett fra ca. 1815. Ibsens mor Marichen Altenburg lengst til høyre, hennes foreldre Hedevig Paus og Johan Andreas Altenburg i midten, og Knud Ibsens halvbror og Marichens fetter Henrik Johan Paus til venstre for Hedevig. Portrettet er det eneste som eksisterer av noen av Ibsens foreldre.

1835

Faren må legge ned forretningene og eiendommene auksjoneres bort. Familien flytter til gården Venstøp i Gjerpen.

1843

Ibsen Konfirmeres i Gjerpen kirke. Familien flytter til Snipetorp i Skien. Ibsen forlater hjemmet 27. desember.

1844

Ankommer Grimstad 3. januar for å bli apotekerlærling hos Jens Aarup Reimann.

1846

Får barn utenfor ekteskapet med Else Sophie Jensdatter, en av tjenestepikene hos Reimann.

1849

Skriver sitt første drama «Catilina».

1850

Reiser til Kristiania for å ta eksamen artium.
«Catilina» kommer ut under pseudonymet Brynjolf Bjarme.
Er redaktør for Studentersamfundets avis Samfundsbladet og det satiriske ukebladet Andhrimner.
Historiens første Ibsen-premiere: Enakteren «Kjæmpehøien» blir uroppført på Christiania Theater 26. september.

1851

Flytter til Bergen og begynner som sceneinstruktør ved Det norske Theater som senere blir til Den Nationale Scene.
Drar også på studietur til København og Dresden og får innføring i nyere utviklinger innen scenekunsten.

1853

Premiere på «Sancthansnatten».

1855

Premiere på «Fru Inger til Østeraad»

1856

Premiere på «Gildet paa Solhoug». Blir forlovet med Suzannah Thoresen.

1857

Premiere på «Olaf Liljekrans». Blir ansatt som kunstnerisk direktør ved Kristiania Norske Theater.

1858

Gifter seg med Suzannah Thoresen 18. juni.
Premiere på «Hærmændene på Helgeland».

1859

Skriver diktet «Paa Vidderne» og diktsyklusen «I billedgalleriet».
Sønnen Sigurd blir født 23. desember.

1860

Skriver «Svanhild» – et uferdig forarbeid til «Kjærlighedens Komedie».

1861

Skriver «Terje Vigen».

1862

Kristiania Norske Theater går kokurs.
Reiser på stipendietur til Gudbrandsdalen og Vestlandet for å samle inn folkeminner.
«Kjærlighedens Komedie» blir utgitt (uroppføres på Christiania Theater 24. november 1873).
Blir ansatt som konsulent ved Christiania Theater.

1863

«Kongs-emnerne» blir utgitt.
Skriver diktet «En broder i nød».

1864

«Kongs-emnerne»blir uroppført på Christiania Theater.
Reiser til Italia hvor han blir boende i Roma i fire år.

1865

Skriver «Den episke Brand». Omarbeider det til dramaet «Brand».

1866

«Brand»blir utgitt og gjør suksess.
Mottar kunstnerlønn fra staten.

1867

Utgir «Kjærlighedens Komedie» i revidert versjon.
Skriver og utgir «Peer Gynt» (uroppføres på Christiania Theater 24. februar 1876).

1868

Flytter til Dresden hvor familien blir boende i syv år.

1869

«De unges Forbund» utgis og uroppføres på Christiania Theater.
Deltar på nordisk rettskrivningsmøte i Stockholm.
Reiser til Egypt og er til stede ved åpningen av Suez-kanalen.

1870

Skriver diktet «Ballongbrev til en svensk dame».

1871

Utgir for første og siste gang en diktsamling: «Digte».

1873

Fullfører og utgir «Kejser og Galilæer».
Er medlem i en internasjonal kunstjury ved verdensutstillingen i Wien.

1875

Flytter til München hvor han blir boende i tre år.
Skriver diktet «Et rimbrev».

1877

«Samfundets støtter» blir skrevet og uroppført på Odense Teater.
Blir oppnevnt til æresdoktor ved universitetet i Uppsala.

1878

Bosetter seg på ny i Roma hvor han med enkelte avbrudd blir boende i syv år.

1879

Skriver og utgir «Et dukkehjem» som blir uroppført på Det Kongelige Teater i København.

1881

«Gengangere» blir skrevet og utgitt (uroppføres i Aurora Turner Hall i Chicago 20. mai 1882).

1882

«En folkefiende» blir skrevet og utgitt (uroppføres på Christiania Theater 13. januar 1883).

1884

Skriver og utgir «Vildanden» (uroppføres på Den Nationale Scene 9. januar 1885).

1885

Besøker Norge (Kristiania, Trondhjem, Molde og Bergen).
Flytter til München hvor han blir boende i seks år.

1886

Skriver og utgir «Rosmersholm» (uroppføres på Den Nationale Scene 17. januar 1887).

1888

Skriver og utgir «Fruen fra havet» (uroppføres samtidig, 12. februar 1889, på Hoftheater i Weimar og på Christiania Theater).

1889

Tilbringer sommeren i Gossensass. Blir kjent med Emilie Bardach, kvinnen som mange mente inspirerte den ikoniske kvinneskikkelsen Hedda Gabler.

1890

Skriver og utgir «Hedda Gabler» (uroppføres på Residenztheater i München 31. januar 1891).

1891

Reiser tilbake til Norge. Slår seg ned i Kristiania.

1892

Skriver og utgir «Bygmester Solness» (uroppføres på Lessingtheater i Berlin 19. januar 1893).
Sigurd Ibsen gifter seg med Bergliot Bjørnson, Bjørnstjerne Bjørnsons datter.

1894

Skriver og utgir «Eyolf» (uroppføres på Deutsches Theater i Berlin 12. januar 1895).

1895

Flytter inn i leiligheten på hjørnet av Arbiensgate og Drammensveien i Kristiania. Blir boende der til sin død.

1896

Skriver og utgir «John Gabriel Borkman»(uroppføres samtidig på Det svenske og Det finske teater i Helsingfors 10. januar 1897).

1899

Skriver og utgir «Når vi døde vågner»(uroppføres på Hoftheater i Stuttgart 26. januar 1900).

1900

Rammes av slag for første gang.

1906

Dør 23. mai.