Diskusjonsoppgaver Hedda Gabler

Oppgavene kan gjøres individuelt eller sammen.

Tolkning

Gi en beskrivelse av de ulike skikkelsene i dramaet. Hvem er de?

I dramaet blir vi kjent Hedda og Thea. Diskuter hva som er likheten og forskjellen på de to skikkelsene.

Gjentatte ganger i løpet av dramaet sier Hedda at hun én gang har lyst til å ha makten over en menneskeskjebne. Hva tror du dette betyr? Hvorfor vil hun det? Hvem er det hun har eller forsøker å få makt over? Og hvordan?

Diskuter Heddas handlinger. Hva er det som kan forklare hvorfor hun gjør som hun gjør?

Når enden er god er allting godt?

Henrik Ibsen visste at det å ha en kraftfull og rystende avslutning var avgjørende i sine drama. Slutten på flere av hans mest kjente drama, blant annet «Hedda Gabler», «Vildanden» og «Et dukkehjem» utløste ramaskrik. I denne oppgaven er ikke målet å kritisere Ibsens avslutning, men å diskutere og skrive en alternativ slutt. Dette kan gjøres individuelt eller i grupper.

Diskuter avslutningen. Finnes det andre måter «Hedda Gabler» kan slutte på? Kan Hedda eller de andre skikkelsene vi møter i dramaet gjøre eller si noe annerledes? Hva da? Og hvorfor?

 

Hedda i dag

I 1890, da «Hedda Gabler» ble utgitt og vist på scenen, skapte det store reaksjoner. Mange mente at dette var et urealistisk drama med en kvinnelig skikkelse som var helt unaturlig. Hva tenker dere om denne reaksjonen? Hvordan ser du på Hedda i dag?

Les utdraget nedenfor.

«I stykket gjør Hedda gang på gang valg som er vonde for andre, og ender opp med å være en ingen har bruk for (…) hun har konsekvent valgt de ondeste av muligheter. Om det er kjedsomhet, egoisme eller opplevelsen av å bli avvist – Hedda velger det bisarre. Med vilje.

Hun skyter seg. Det er brutalt, Hedda er på ingen måte et forbilde (…) Men hun tematiserer ufrihet og en skvis jeg tror et ungt menneske i dag kan kjenne igjen. Det finnes få kriteriefrie soner i en ungdoms liv, og Hedda har kanskje ingen. Ikke noe sted der ingen forventer eller krever noe av henne. Ikke noe sted der hun ikke trenger å være på. Når ingen i tillegg har bruk for henne, er tilværelsen ganske tom.»

Teksten er skrevet av kritiker og skribent Karen Frøsland Nystøyl og er publisert på periskop.no. Du kan lese hele artikkelen her: https://www.periskop.no/hva-er-det-egentlig-a-hente-hos-ibsen-for-en-skoleelev/?fbclid=IwAR3Hz22gxd09tx_poiGByF9ZSdMFuXdLih8UCsiHGC8YDEcOi-9A5kT77hE

Nystøyl mener Hedda-skikkelsen tematiserer en mangel på frihet som unge mennesker kjenner seg igjen i. Diskuter påstanden. Hvorfor mener hun dette?

På hvilken måte kjenner du deg igjen i Hedda? Er det noe ved hennes situasjon, eller hennes måte å reagere på som du kan relatere deg til?