search

Teatersjef og styret

Agnete Gullestad Haaland

Teatersjef

Januar 2012 ble Agnete Gullestad Haaland teatersjef på Den Nationale Scene.

Agnete debuterte som skuespiller på DNS i 1980 og har siden spilt en rekke store roller på teaterscenen og i film og TV. I 1991 grunnla hun Thalias Døtre, gruppens første monolog, Florence Nightingale – en kvinne i krig ble sett av over 100 000 publikummere i inn- og utland. Hun hadde også stor suksess med monologen Die Flagstad – om sopranen Kristen Flagstad. Under Ibsenfestivalen i Beijing i 2006 spilte Agnete Peer Gynt – en monolog som fikk overveldende mottagelse av kinesisk presse.

Agnete har tidligere vært leder for Norsk Skuespillerforbund og ble i 2008 valgt som president i Den internasjonale Skuespillerfederasjonen.

Styret på Den Nationale Scene

Styret har det øverste ansvaret for at driften og utviklingen av teateret skjer i tråd med gjeldende regelverk og innenfor forutsetningene for tilskuddene. Styret består av syv representanter. Fem av medlemmene er oppnevnt av Kulturdepartementet, mens to er oppnevnt av de ansatte på Den Nationale Scene.

Representanter oppnevnt av Den norske Stat:

Styreleder: Katrine Trovik

Styremedlem: Dag Rune Olsen

Styremedlem: Kjersti Berge

Styremedlem: Anders Bjørnsen

Styremedlem: Roy-Eddy Lie

Varamedlemmer: Magnus Thomassen og Eira Vilde Martinsen Garrido

Følgende er oppnevnt etter forslag fra de ansatte:

Kunstnerisk personale:

Styremedlem: Kristoffer Sagmo Aalberg

Varamedlem: Kjersti Elvik

Øvrig personale:

Styremedlem: Arne Kambestad

Varamedlemmer: Frode Prestegård