Teatersjef og styret

Solrun Toft Iversen

Solrun Toft Iversen

Teatersjef

Fra 1. juli 2023 er Solrun Toft Iversen teatersjef på Den Nationale Scene.

Solrun Toft Iversen kommer fra stillingen som teatersjef ved Det Vestnorske Teateret i Bergen. Hun er utdannet dramaturg ved Aarhus Universitet i Danmark, og har studert litteratur- og teatervitenskap ved Universitetet i Bergen. Toft Iversen har lang erfaring fra scenekunst og teaterhus både i Norge og Danmark. Hun var programmerende dramaturg ved Teater Katapult i Aarhus, og i perioden 2008-2016 var hun dramaturg ved Den Nationale Scene, de siste seks årene som sjefsdramaturg. I 2016 ble Iversen kunstnerisk ansvarlig rådgiver ved Sogn og Fjordane Teater, før hun samme år ble konstituert teatersjef samme sted. I 2017 tok hun over som teatersjef ved Hordaland Teater, som hun senere har vært med på å flytte til sentrum og utviklet til Det vestnorske Teateret i Bergen.

Toft Iversen har og har hatt en rekke sentrale tillitsverv i kultur-Norge.

Styret på Den Nationale Scene

Styret har det øverste ansvaret for at driften og utviklingen av teateret skjer i tråd med gjeldende regelverk og innenfor forutsetningene for tilskuddene. Styret består av syv representanter. Fem av medlemmene er oppnevnt av Kulturdepartementet, mens to er oppnevnt av de ansatte på Den Nationale Scene.

Representanter oppnevnt av Kulturdepartementet:

Styreleder          Michelle Williams

Medlem              Roy-Eddy Lie

Medlem              Ibrahim Pelja

Medlem              Morten Warland

Medlem              Inga Moen Danielsen

Varamedlem     Magnus Thomassen

Varamedlem     Eira Vilde Martinsen Garrido

Kunstnerisk personale:

Styremedlem: Kristoffer Sagmo Aalberg
Varamedlemmer: Kristian Berg Jåtten 

Øvrig personale:

Styremedlem: Unni Engan 
Varamedlemmer: Arne Kambestad og Geir Mujic Elgsaas