search

Teatersjef og styret

Agnete Gullestad Haaland

Teatersjef

Januar 2012 ble Agnete Gullestad Haaland teatersjef på Den Nationale Scene.

Agnete debuterte som skuespiller på DNS i 1980 og har siden spilt en rekke store roller på teaterscenen og i film og TV. I 1991 grunnla hun Thalias Døtre, gruppens første monolog, Florence Nightingale – en kvinne i krig ble sett av over 100 000 publikummere i inn- og utland. Hun hadde også stor suksess med monologen Die Flagstad – om sopranen Kristen Flagstad. Under Ibsenfestivalen i Beijing i 2006 spilte Agnete Peer Gynt – en monolog som fikk overveldende mottagelse av kinesisk presse.

Agnete har tidligere vært leder for Norsk Skuespillerforbund og ble i 2008 valgt som president i Den internasjonale Skuespillerfederasjonen.

Styret på Den Nationale Scene

Styret har det øverste ansvaret for at driften og utviklingen av teateret skjer i tråd med gjeldende regelverk og innenfor forutsetningene for tilskuddene. Styret består av syv representanter. Fem av medlemmene er oppnevnt av Kulturdepartementet, mens to er oppnevnt av de ansatte på Den Nationale Scene.

Representanter oppnevnt av Den norske Stat:

Styreleder Siren Sundland, konserndirektør Operasjonelle tjenester Sparebanken Vest

Nestleder Victor D. Norman, samfunnsøkonom og tidligere arbeids – og administrasjonsminister.

Kristen Eriksen Bjørn, instruktør, dramaturg og manusforfatter.

Harald Alfsen, advokat og partner i Inventura AS

Ole Hope, administrerende direktør for Bergensklinikkene

Representanter oppnevnt av de ansatte ved Den Nationale Scene

Ragnhild Gudbrandsen, skuespiller

Arne Kambestad, lysdesigner

Vararepresentanter Den norske stat:

  1. varamedlem: Kari Standal Pavelich, administrerende direktør i Opera Nordfjord
  2. varamedlem: Roy-Eddy Lie, eiendomssjef i Liegruppen

Vararepresentanter for kunstnerisk personale:

  1. varamedlem: Frode Bjorøy, skuespiller
  2. varamedlem: Bjørn Willberg Andersen, skuespiller
  3. varamedlem: Jon Ketil Johnsen, skuespiller

Vararepresentanter for det øvrige personalet:

1. varamedlem: Frode Prestegård
2. varamedlem: Kjell Arve Vorland
3. varamedlem: Ole Friele jr.