Et tilbakeblikk på Bergen Borgerscene

Under Festspillene i 2014 satt scenekunstner Vibeke Flesland Havre i en bod på Festplassen og samlet inn historier fra byens innbyggere. Det var starten på borgerteater i Bergen. Nå feirer Bergen Borgerscene jubileum og kan se tilbake på mange forestillinger og spennende møter.

I ti år har det blitt laget borgerteater i Bergen; unike teaterforestillinger hvor menneskene på scenen ikke er skuespillere, men er der i kraft av å være seg selv.

Bergen Borgerscene startet som Folkets Festspillscene – et samarbeidsprosjekt mellom Festspillene i Bergen og Den Nationale Scene. Prosjektet bygget på erfaringer fra tyske og danske borgerscener der publikums egne historier danner utgangspunkt for forestillingene, og publikum er direkte medvirkende i den skapende prosessen. Rammeverket rundt forestillingene er profesjonelt på alle plan.

Under Festspillene i 2014 satt regissør og dramatiker Vibeke Flesland Havre i en bod på Festplassen og samlet inn historier fra byens innbyggere. De som ønsket det, ble vurdert for Folkets Festspillscene. Det var også innslag på lokalradio for å hente inn historiefortellere.

Over tjue personer meldte sin interesse for å medvirke i en forestilling, og en kjernegruppe ble plukket ut gjennom workshops som ble holdt ukentlig fra januar. Av de ti som til slutt sto på scenen, hadde flere av dem ikke vært på en teaterforestilling siden de gikk på skolen.

Resultatet var forestillingen «Det var en gang et menneske», som ble en publikumssuksess på Lille Scene. Også forestillingene i årene som fulgte, ble svært godt mottatt av publikum og presse, og prosjektet har fått internasjonal oppmerksomhet.

Bergen borgerscene har i tillegg arrangert fortellerverksted og møteplasser på ulike arenaer som har engasjert svært mange mennesker i prosessene. Her har borgerscenen knyttet til seg ressurspersoner fra mange forskjellige miljø som har hatt ulike innfallsvinkler til historiefortelling. Målet har vært å skape et rom hvor deltakerne har lært seg å snakke uten frykt og å lytte uten å dømme.

Metodene til kunstnerisk leder, Vibeke F. Havre, er blitt etterspurte i både inn- og utland, og hun har de siste årene holdt en rekke kurs og workshops. Bergen Borgerscene er også med i europeiske nettverk for medskapende scenekunst.

Les mer om tidligere forestillinger:

2022: Karantenetanker
Bergen Borgerscene. Co-produsent Den Nationale Scene (DNS&).

2021: En motforestilling
Bergen Borgerscene. Co-produsent Den Nationale Scene DNS&.

2021: Familien
Et samarbeid mellom Bergen Borgerscene (Norge), Zebu teater (Danmark) og Anemarie Ottesen (Grønland). Spilt på Zebu teater, København og Den Nationale Scene (i samarbeid med DNS&)

2019: NAV betaler
Bergen Borgerscene. Co-produsent Den Nationale Scene i samarbeid med Festspillene i Bergen.

2017 og 2018: Lykkeliv
Bergen Borgerscene. Co-produsent Den Nationale Scene.

2016: En plass i solen
Co-produsent Festspillene i Bergen/Folkets festspillscene. Ble spilt på DNS.

2015: Det var en gang et menneske
Co-produsent Festspillene i Bergen/Folkets festspillscene. Ble spilt på DNS og Kilden Kultursenter.