search

Hvem var Knut Hamsun?

Knut Hamsun (1859-1952) skrev 20 romaner i en periode på mer enn 70 år, i tillegg til dikt, noveller, en reiseskildring, essays og mange debattartikler. Romanen «Sult» utkom første gang i 1890 og ble Hamsuns gjennombrudd. Hans mest kjente bøker er nok foruten «Sult», «Mysterier», «Victoria», «Pan» og «Markens grøde». For sistnevnte fikk han Nobelprisen i litteratur i 1920.

Knut Hamsun het egentlig Knud Pedersen, og han ble født i Vågå i Midt-Norge 4. august 1859. Etter noen år flyttet familien til Hamsund på Hamarøy. Ni år gammel ble Knud plassert hos en tyrann av en onkel, som skal ha drevet ham så hardt at gutten hogg seg i beinet for å få komme hjem til foreldrene.

14 år gammel sluttet han på skolen og ga seg ut i verden på egen hånd. Før Hamsun slo igjennom som forfatter, hadde han mange ulike jobber bl.a. handelsbetjent, skomakerlærling, lærer, veianleggsarbeider, innhøstningsarbeider, sekretær, sporvognskonduktør, journalist og foredragsholder. Han oppholdt seg i Amerika i to år (1886–1888).

Da «Sult» kom ut i 1890, var han blitt til «Knut Hamsun», og var etter dette en etablert forfatter. Etter utgivelsen dro Hamsun på en foredragsturné der han gikk til angrep på «De fire store» (Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie) og det han mente var flate samfunnsskildringer. Hamsun ville skape en moderne litteratur som handlet om «sjælelige tilstande(r)» og enkeltmennesket, ikke om helter eller samfunnsproblem.

«Sult er ikke en roman, men en bok hvor jeg har forfulgt en ømtålig menneskesjel» (…) det er et forsøk på å skildre det eiendommelige sinnsliv, nervenes mysterier i en utsultet kropp. Den spiller bare på streng, men jeg har forsøkt å få hundre toner ut av denne ene.»
HAMSUN I ET BREV

Hamsun var skeptisk til samfunnsutviklingen og mislikte sterkt det han mente var en oppløsning av det gamle, gode samfunnet. Etter hvert ga han også uttrykk for mer fascistiske synspunkt, og gjennom begge verdenskrigene var Hamsun på Tysklands side. Etter krigen ble Hamsun satt under psykiatrisk observasjon; det ble slått fast at han hadde «varig svekkede sjelsevner». I 1947 ble det reist erstatningssak mot Hamsun pga hans medlemskap i NS.

Slik ble også Hamsun Norges mest omdiskuterte forfattere, og debatten rundt personen og forfatteren pågår fremdeles.

Hamsun var først gift med Bergljot Goepfert og deretter Marie Andersen. Til sammen hadde Hamsun fem barn. Han døde i sitt hjem i Nørholm i 1952.

Kilde: Gyldendal