search

Hamsun-debatten

At Hamsun sympatiserte med nazismen, er et nasjonalt traume. Hvordan forholder vi oss til dette?

Knut Hamsun var en elsket og anerkjent forfatter, men han gikk ut offentlig og støttet naziregimet i Tyskland. Hans politiske overbevisning og rasistiske synspunkt gjorde at mange syntes det var problematisk å lese bøkene hans.

Noen mente, og mener fortsatt, at Hamsun bør ut av litteraturhistorien. Andre, og kanskje de fleste, argumenterer med at litteraturen hans er god, selv om forfatteren personlig hadde meninger vi tar sterk avstand fra.

Flere av romanene hans, som «Sult», har unektelig litterære kvaliteter og bærer preg av en menneskeklokskap og humanisme, verdier som står langt unna nazismen.