«Sult» og modernismen

Knut Hamsun tok et oppgjør med realistisk litteratur som han mente var utdatert. Han ville skrive på en måte som fanget enkeltmenneskets indre liv og følelse av isolasjon. Hør litteraturviter Frode Hemlich Pedersen fortelle om Hamsuns litterære revolusjon og kjennetegn ved modernismen.

Hamsun representerer et brudd med perioden man gjerne kaller realismen i litteraturen. Han viser vei til en modernistisk litteratur der skildringene av enkeltindividets indre liv og isolasjon står sentralt. Hamsun ville skape et nytt språk og en ny måte å skildre mennesker på – en skildring som var i pakt med tiden.

Siste halvdel av 1800-tallet var preget av store samfunnsendringer med industrialisering og hurtigvoksende byer.

Les mer om livet i Kristiania anno 1890 og modernismen her.
Les Obstfelders dikt «Jeg ser», som et eksempel på modernistisk poesi

Her er litterære kjennetegn på modernistisk litteratur, hentet fra lærerboken Intertekst VG3

Motiv og tema Form
  • Fremmedfølelse, angst, ensomhet
  • Outsideren
  • Det irrasjonelle, instinkter
  • Storby, det moderne samfunnet
  • Meningsløshet
  • Eksperimenterende litteratur
  • Jeg-forteller
  • Bevissthetsstrøm, stream of consciousness
  • Ikke-strofisk lyrikk uten enderim og jevn rytme

 

(Intertekst VG3)