Til læreren

På disse sidene finner du inspirasjonsmateriell til «Alle tiders Bergen». Her er en variert meny som er delt i tre kategorier. Vi anbefaler at man setter av litt tid til å kikke på de ulike kategoriene «Bal scenen», «Om Bergens historie» og «Etterarbeid». Lærere har tidligere hatt god erfaring med å la elevene selv se filmene og lese tekstene for så å ha en felles oppsummering.

Under «Bak scenen» finner du ulike videoer, bilder og tekster som gir et innblikk i veien frem mot premieren.

Under «Om Bergens historie» finner du en tidslinje som gjennom video, tekst og bilder gir en oversikt over sentrale hendelser i Bergens historie.

Under «Etterarbeid» finner du videoer og arbeidsoppgaver. Dette kan fungere som en god innledning til å bearbeide det dere har sett og ta tak i sentrale spørsmål og tema forestillingen tar opp. Elevene kan også ta på seg de kritiske brillene og innta rollen som anmelder.