Etterarbeid

En teaterforestilling kan sette i gang mange tanker og utløse mange diskusjoner. Her finner dere oppgaver som tar tak i ulike aspekt ved det du har opplevd i teateret.

timeline_pre_loader
Bli en anmelder!

Etter du har sett forestillingen kan du skrive en anmeldelse på ca 1 side. Husk at en anmeldelse må ha med disse elementene:

en beskrivelse av det du har sett

en mening om det du har beskrevet

en begrunnelse for hvorfor du mener dette

Det er vanlig å gi en beskrivelse og vurdering av følgende:

Handlingen og aktualitet/relevans

Karaktertolkningen til skuespillerne

Scenografi, lys, kostyme, musikk

Dersom du skriver en anmeldelse, send den gjerne inn til oss!

Sjangerblanding!

I forestillingen benytter skuespillerne seg av ulike sjangre for å fortelle historien om Bergen. Hvilke husker du? Og hvilken effekt har det å blande ulike sjangre i en forestilling?

Hvem får plass i historien?

Og vi får aldri gater
oppkalt etter oss.
På sokkel kommer bare
de viktige i floss.
Og aldri ble historien
om våre liv fortalt.
Gikk det bra, så tok de æren.
Vi fikk skylden gikk det galt

 

Fra «Alle tiders Bergen»

Ta utgangspunkt i temaene og spørsmålene under og diskuter i fellesskap eller i mindre grupper.

Hva tenker dere om historieskrivning, og det du har lært om Norges historie på skolen og ellers? Er det noe som mangler? Hvem er det som får plass i historien? Hvilken innvirkning har dette, mener du?

Hvem og hva burde få mer plass i historiebøkene?

Bør vi fjerne statuer, hedersmonumenter og gatenavn som hyller mennesker som Jørgen Thor Møhlen?

Bergen og bergensere i dag

Diskuter i fellesskap, eller i mindre grupper:

Hva mener du karakteriserer en bergenser? Hvordan ser du på Bergen som by? Er den ulik andre byer i Norge?

Hva vill du?

Har du ideer til hvordan Bergen by kan bli bedre?

«Bergen Vill er en invitasjon til alle oss som vil noe mer med byen vår. Hva drømmer vi om? Hvilket initiativ ville du tatt hvis hindringene var borte? Hvilke muligheter ser du? Bergen Vill samler drømmer, initiativ, tanker og engasjement, og bruker oss alle som en stor digital idébank.»

Les mer og bli med på diskusjonen på facebook