Featured Video Play Icon

Hva var «Det søsterlige selskap»?

Her kan du høre mer om kvinneforeningen som ble stiftet i Bergen i 1816.

Selv om det var mennene som styrte byen i 1817, skal man ikke se bort fra at en del kvinner også har hatt en finger med i byens styre og stell. I hvert fall har dramatiker Stig Amdam lagt vekt på dette. I «Skipet de zee Ploeg» blir vi også kjent med konene til byens høye herrer. Her kan du høre arkivar Bagge fortelle mer om den første kvinneforeningen i Bergen.

Ut fra historiske kilder vet vi at det ble stiftet et «søsterlig selskap» på Logen i 1816, og det er sannsynlig at noen av disse konene var med i opprettelsen av denne organisasjonen. I tillegg til å mane innbyggerne til sparsommelighet, skal de også ha samlet inn mat og klær til de fattige. I stykket får de en tydelig stemme i beslutningen om å la de foreldreløse barna få bli i Bergen.