Inspirasjonmateriale Sytten somrar

På disse sidene finner du inspirasjonsmateriell til «Sytten somrar».Vi anbefaler at man setter av litt tid før teaterbesøket til å kikke på stoffet som ligger under «Om forestillingen» og «fordypningsmateriales», og se igjennom intervjuet med dramatiker Stig Amdam.

Om forestillingen inneholder en tekst om forestillingen og et kort videointervju med skuespillerne Stine Robin Eskildsen og Odin Waage som spiller Solveig og Hans. Gå til siden!

Intervju med dramatiker Stig Amdam er delt i tre deler.

Del 1 (blant annet om: hva Sytten somrar handler om, hvordan han går frem når han skriver et stykke og hvordan det er å høre skuespillere fremføre teksten hans)
Gå til del 1!

Del 2 (blant annet om hvorfor han ville skrive om en tyskjerjentes historie)
Gå til del 2! 

Del 3 (blant annet om hvorfor det er viktig å fortelle historien 80 år etterpå)
Gå til del 3!  

Fordypningsmateriale har lenker til nyttige artikler om temaet.
Gå til bakgrunnsmateriale! 

Etterarbeid har oppgaver som kan gjøres i etterkant av teaterbesøket
Gå til etterarbeid!