Diskusjonspørsmål

Her er noen spørsmål dere kan diskutere etter å ha sett forestillingen – enten i grupper, alene som skriveoppgave eller som fellesdiskusjon i klassen.

Hva har du sett?

Sett av litt tid på skolen dagen etter forestilling og diskuter eller skriv ned hva dere husker.

 • Hvordan starter forestillingen?
 • Hvilke karakterer husker dere og hvordan så de ut?
 • Hvordan var scenografien i forestillingen?
 • Hvordan ble lys brukt i forestillingen?
 • Hvordan ble lyd og musikk brukt i forestillingen?
 • Hvordan kom det frem hvilken tid og sted handlingen var lagt til?
 • Hvordan slutter forestillingen?
 • Hvilke inntrykk sitter dere igjen med?

Dersom det er mer tid til å gå dypere inn i tematikk:

 • Regissør Tore Vagn Lid bruker DUB som en betegnelse for måten han lager teater på. Gjenkjente dere dette da dere så forestillingen? Hvordan?
 •  Hvilke tanker hadde du om «Peer Gynt» fra før? Hvordan skiller «PeerGynt DUB» seg fra det du visste fra før?
 •  Diskuter temaene som Tore Vagn Lid har lagt vekt på. Hvordan ble morsrollen og «personlighetsjakten» tatt opp i forestillingen? Hva tenker du om dette utfra dagens samfunn?
 •  Skriv ned tanker knyttet til «Å være seg selv» og «Å være seg selv nok».