Hva er scenisk DUB?

Tore bruker DUB-prinsippet fra musikkproduksjon når han lager teater.