Til læreren

På disse sidene finner du skolemateriell  til «Et dukkehjem». Vi anbefaler at man setter av litt tid før teaterbesøket til å kikke på stoffet.

«Et dukkehjem» 1879-2021 gir et overblikk på Ibsens drama, samt et innblikk i hvordan vår nye versjon av «Et dukkehjem» ble laget.

«Henrik Ibsen» gir en biografi på Henrik Ibsen og hans forfatterskap.

Etterarbeid: Under fanen etterarbeid finner du arbeidsoppgaver til bearbeiding og refleksjon etter teateropplevelsen. De kan også ta på seg de kritiske brillene og innta rollen som anmelder.

 

Kompetansemål

Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03)

Kompetansemål etter 10. årstrinn

  • vise hvordan hendelser kan framstilles ulikt, og drøfte hvordan interesser og ideologi kan prege synet på hva som oppleves som fakta og sanning
  • skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger

Historie

  • drøfte idealer om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv
  • presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet og beskrive hvordan de peker fram mot samfunnet i dag