search

Historisk bakgrunn

Skipet de Zee Ploeg er basert på faktiske hendelser. Her får du vite mer om den politiske og økonomiske situasjonen i Bergen og Europa i 1817. Du får også vite mer om hva som skjedde ombord på immigrantskipet de Zee Ploeg.

Hvorfor dro de?

Hva var grunnen til at så mange emigrerte fra Europa og til Amerika. Lær mer om situasjonen i Europa ved begynnelsen av 1800-tallet.

Rieber kom til Bergen med Zee Ploeg

Edvard Rieber Mohn er etterkommer både til Elisabeth Rieber som kom til Bergen med Zee Ploeg og til stadsfysikus Lars Monrad som hjalp båtflyktningene.

illustrasjon_under-dekk

Bergen i 1817

Hvordan så Bergen ut i 1817? Les mer om situasjonen i Norge og Bergen, og se historiker Bjørn Bagge fortelle om livet i byen.