En gruppe på syv personer som poserer for et bilde mens de sitter og står i et uformelt innendørsmiljø, med smil og avslappede stillinger.

Podkast: Samtale om klimaangst

Klimaangst kan sees på som en sunn reaksjon på en usunn verden, men hvordan skal man håndtere bekymringen og opprettholde engasjementet?

Laura Vaagland og Leon Vignal fra Natur og ungdom snakker med psykolog Elisabeth Bakke Husabø om begrepet klimaangst og hvordan håndtere bekymring og fortvilelse knyttet til klimatrusselen. Husabø har skrevet doktorgrad om ungdom og angst, og bidratt i et prosjekt om klimaangst.

Opptak fra arrangement 30.11 i Teaterkjelleren.