Modernisering

Modernisering og oppussing av DNS

30.11.2023

Teaterbygningen på Engen skal moderniseres og rustes opp – les mer på prosjektets hjemmeside.

Les mer

Et teater for fremtiden

13.04.2023

DNS har bevart sitt særpreg gjennom skiftende tider, nå skal det skapes et moderne og funksjonelt teater i den fredede bygningen på Engen.

Les mer