Et nærbilde av solen i en gul fargetone, som fremhever dens brennende overflate og solflammer.

Podkast: Foredrag: Morgenstjernen – religiøs symbolikk og det overnaturlige

Overnaturlige hendelser skjer stadig i «Morgenstjernen». I dette foredraget forteller religionshistoriker Ingvild Gilhus om de religiøse symbolene som Karl Ove Knausgård bruker, og belyser betydningen av de overnaturlige hendelsene.

En kolossal stjerne kommer helt uventet til syne på himmelen. Fugler og dyr opptrer på nye og illevarslende måter. Lys og mørke kjemper mot hverandre, og samtidig forrykkes grensen mellom liv og død. Knausgård benytter hyppig bibelsitater for ytterligere å sette menneskelivet inn i en større sammenheng. Foredraget vil betrakte denne forestillingsverdenen i et religionshistorisk perspektiv.

Religionshistoriker Ingvild Gilhus ved Universitetet i Bergen har skrevet en rekke artikler og bøker, som bl.a. «Hva er religion», «Religion i skrift- Mellom mystikk og materialitet» og «Kulturens refortrylling» (flere sammen med Lisbeth Mikaelsson).  Gilhus har forsket spesielt på religioner i antikken, særlig gnostisisme, og hun har vært opptatt av symboler, mirakler og dyreofringer. Hun har også arbeidet mye med nyreligiøsitet. I fjor ble Gilhus tildelt Det Norske Videnskaps-Akademis pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap, bl.a. fordi hun er «et utmerket eksempel på den nysgjerrighetsdrevne forsker som brenner for sitt fag og som samtidig er åpen for innsikter fra andre fagområder». Gilhus har også vært opptatt av formidling av religionshistorien på ulike måter.

I samarbeid med Festspillene i Bergen