03.10: Foredrag: Riefenstahl og bearbeiding av fortiden

Leni Riefenstahl er blitt kalt «nazi-esteten» og  filmene hennes løftet frem Hitlers budskap og nazismens menneskeideal. Tirsdag 3. oktober kl 17:45 trekker professor Claudia Lenz linjer mellom den omstridte filmskaperen, fortidsfornektelse og forebygging av antisemittisme og rasisme i dag.

I forbindelse med forestillingen «Lenis blikk» kommer Lenz til Bergen for å fortelle mer Leni Riefenstahl og løfte frem tankevekkende perspektiv fra sin forskning på minnekultur og historiebevissthet. Lenz er bl.a. opptatt av hvordan bearbeiding av fortiden bidrar til utvikling av identitet, deltagelse og maktrelasjoner på individ- og gruppenivå.

Arrangementet varer i ca 45 min og er gratis, men du må bestille plass via lenken.

Leni Riefenstahl fornektelse av skyld og delaktighet i nazismens forbrytelser kan sees som symptomatisk for holdningen som preget hele Tyskland i årene etter 1945. Riefenstahls holdning eksemplifiserer også det de tyske psykologene Alexander og Margarethe Mitscherlich betegnet som «Die Unfähigkeit zu trauern» (evneløsheten til å sørge).

Lenz er professor i samfunnsfag med vekt på forebygging av antisemittisme og rasisme ved MF Vitenskapelig høyskole, og forsker I. ved Holocaustsenteret i Oslo. Hun leder satsingen på lærerutdanning i Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme).

I samarbeid med Raftostiftelsen og Bergen kvinnesaksforening