Kvinne med svart og hvit ansiktsmaling og flerfargede tårer, hviler hendene på ansiktet.

Utlysning: Skriv en skeiv (kamp)scene til DNS!

Har du en historie – selvopplevd eller oppdiktet – som du har lyst å høre under åpningsforestillingen til Bergen PRIDE i juni, eller tolket av skuespillere til høsten?

Under overskriften «Skeiv kampsone» søker vi etter korte scenetekster til arrangementer på Den Nationale Scene under Skeivt kulturår.

Hvem var, eller er, din største motstander? Når var du som aller svakest? Hvem var, eller er, din beste forsvarer? Når var du som aller sterkest? Hvem tråkker på deg? Hvem løfter deg opp?

Vi vil presentere noen av disse personlige og/eller politiske brytningene på scenen.

Dramatiske tekster
I 2022 er det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Mye er oppnådd av juridiske rettigheter og allmenn aksept, og det er fortsatt kamper igjen å kjempe. Sammen med Skeivt arkiv og Regnbuedagene i Bergen søker vi nå etter tekstbidrag fra skeive vestlandsstemmer. Vi ønsker nye dramatiske dialoger og monologer som skuespillere kan presentere på teatret.

  • Dette gjør du:
    Skriv en scene for 1-2 skuespillere
    Lengde: Fra 1-4 A4-sider (maks 15.000 tegn inkl. mellomrom)
    Send teksten til dramaturgiat@dns.no innen 19. mai. Si fra om du ønsker å være anonym.

Inspirasjon
Et knippe av bidragsyterne vil bli invitert til skriveworkshop på DNS i løpet av høsten, og utdrag fra tekstmaterialet blir fremført under åpningsforestillingen til Pride på Store Scene 3. juni, samt på egne arrangement i høst. Dersom ønskelig kan tekstene også bli publisert på Skeivt arkiv sine nettsider. Du kan også få unik tilgang til både skriftlige og muntlige kilder fra arkivet som kan brukes som inspirasjon, dersom du kontakter dem på: skeivtarkiv@uib.no.