En utøver som står på scenen vendt mot et tomt teater med publikumsplasser og balkonger synlige i bakgrunnen.

Skuespillerworkshop for deltakere med minoritetserfaring

Hvordan kan man som skuespiller nærme seg en tekst? Teatersjef og husregissør ved DNS holder workshop 8.- 9. november, og inviterer deg med minoritetserfaring.

«Talentutvikling og bransjebygging i et mangfoldsperspektiv», er et utviklingsprogram for scenekunst i regi av Bergen Kommune. Gjennom pilotprosjekter og workshops skal scenekunstinstitusjonene i Bergen bidra til at bransjen i større grad representerer samfunnsmangfoldet.

Seks deltakere skal arbeide med dramatiske monologer og dialoger på Den Nationale Scene sammen med Stefan Larsson og Annika Silkeberg. De tar utgangspunkt i scener fra «Hamlet» av Shakespeare og en gjendiktning av Ibsens «Et dukkehjem».

Tilbudet retter seg mot personer som har tidligere erfaring enten fra teater eller andre kunstfelt. Interesserte med familiebakgrunn utenfor Europa vil bli prioritert.

Er du interessert? Send en epost til annika.silkeberg@dns.no innen 28. oktober. Skriv kort om hvem du er og hva som er motivasjonen din for å delta.

Workshopen er gratis. Varighet: kl. 10:00-16:00 begge dager.

Dette programmet er et tiltak i Bergen kommunes plan for deltakelse og mangfold.

STEFAN LARSSON er teatersjef på Den Nationale Scene, og har også ledet Aarhus Teater og Elverket/Dramaten i Stockholm. Han debuterte som skuespiller i 1983, og har i løpet av de siste tjue årene blitt en av de mest etterspurte regissørene i Norden.

ANNIKA SILKEBERG er husregissør og dramaturg på Den Nationale Scene. Hun begynte å regissere som 22-åring, og står bak nærmere 60 forestillinger både i det frie feltet, og på de største teatrene i Danmark, Sverige og Norge. Hun har også oversatt mye moderne dramatikk og gjort flere dramatiseringer.