Teater i krisetid

For litt over et år siden, med koronapademien på trappene, satt regissør Kjersti Horn på et hotellrom i Bergen og lurte på om det var trygt å være ute i verden. Siden da har de fleste av oss øvd oss på å leve – eller overleve – i krisetid.

«Sprengt» foregår også på et hotellrom. Det handler om hva som skjer når verden som vi kjenner den kollapser. Forestillingen har premiere i slutten av mai og regissøren tror det er et interessant tidspunkt å oppleve Sarah Kanes brutale, men ømme fortelling.

– Det handler om menneskets potensiale til vold, men også potensiale til kjærlighet og tilgivelse. Hva står vi igjen med når de strukturene som gir oss trygghet brått forsvinner?

For Horn har pandemien har tydeliggjort hvordan urettferdighet og ulikhet skaper lidelse og død også i vårt samfunn.

–På verdensbasis blir konsekvensene av fattigdom og skjevfordeling overveldende. Det å akseptere at mennesker gis ulik verdi, og verdighet i verden, er en voldshandling, og vi er alle med på å opprettholde dette, sier Horn.

Regissøren har lenge vært fascinert av Kanes unike fortellinger og hvordan de fanger både lyset og mørket i oss.

– Lengselen etter et annet menneske er sentralt i alt Sarah Kane skriver. Kane er for meg trøst, og håp. Jeg tror vi kan trenge hennes brutalitet og lys for å finne veien tilbake, til en ny hverdag, og en ny verdensordning, sammen.

«Sprengt» spilles i Teaterkjelleren fra 29. mai.