search

Praktiske oppgaver og diskusjonsspørsmål

Bruk 1-2 skoletimer til å prøve deg som skuespiller og modernistisk forfatter

Oppgaver

Gruppearbeid
Del klassen i grupper på fire og del ut rolle A, B, C og D. Jobb med de første sidene i manus og fremfør teksten sammen. Diskutér hvordan teksten får frem sinnsstemningen til mannen, og hvilken betydning det får at det er fire stemmer som utgjør mannens indre dialog. Hva tenker han, hva føler han?

Skriv usensurert
Her skal vi teste bevissthetsstrøm som litterær teknikk. Sitt alene med penn og papir. Still alarmen på ti minutter. Skriv ned det som faller deg inn. Målet er at du ikke tar pauser, men skriver kontinuerlig i ti minutter. Dersom du trenger litt hjelp til å sette i gang, kan du finne en gjenstand i rommet eller utenfor vinduet og begynne å assosiere ut fra den. Det er viktig at du ikke sensurer deg selv.

Etter ti minutter slipper du pennen og leser gjennom det du har skrevet. Er det en setning eller flere som du ble overrasket over? Plukk ut disse og lag en jeg-fortelling som tar utgangspunkt i setningen(e). Her er det like viktig at du skriver ned det som faller deg inn og ikke redigerer eller nøler.

Dere kan velge om dere vil dele tekstene med hverandre, eller bare beholde den indre monologen for deg selv.

Skriv en anmeldelse
Ta utgangspunkt i spørsmålene knyttet til det du har sett, og skriv en anmeldelse på én side. Husk at en anmeldelse må ha med disse elementene:

 • en beskrivelse av det du har sett
 • en mening om det du har beskrevet
 • en begrunnelse for hvorfor du mener dette

Det er vanlig å gi en beskrivelse og vurdering av følgende:

 • Handlingen og aktualitet/relevans
 • Karaktertolkningen til skuespillerne
 • Scenografi, lys, kostyme, musikk

Diskusjonsspørsmål

Ta utgangspunkt i videointervjuene med regissøren/dramatikeren og litteraturviteren og diskuter i fellesskap eller i mindre grupper.

 • Hva betyr skrivingen for hovedpersonen?
 • Hvordan er hans selvbilde? I hvilke situasjoner føler han på stolthet og skam?
 • Hva er det som gjør at hovedpersonen ikke får ta del i et felleskap?
 • Hvem er såkalt outsidere i dagens samfunn?
 • Historien i romanen slutter før historien i forestillingen. Hva synes du den nye slutten tilfører fortellingen?
 • Hvis du har lest romanen: Er det noen situasjoner fra boken som du savnet i forestillingen?
 • Hvordan synes du det fungerte at det var fire skuespillere som alle var hovedpersonen?
 • Finn konkrete eksempler fra romanen og forestillingen som du mener er typisk for modernismen.
 • Hvilke tanker gjør du deg om den såkalte «Hamsun-debatten»? Synes du det er greit at Hamsuns litteratur er anerkjent og står på pensum, selv om forfatteren sympatiserte med nazismen?