Etterarbeid

En teaterforestilling kan sette i gang mange tanker og utløse mange diskusjoner. Her finner dere oppgaver som tar tak i ulike aspekt ved det du har opplevd i teateret.

timeline_pre_loader
Bli en anmelder!

Etter du har sett forestillingen kan du skrive en anmeldelse på ca 1 side. Husk at en anmeldelse må ha med disse elementene:

-en beskrivelse av det du har sett

-en mening om det du har beskrevet

-en begrunnelse for hvorfor du mener dette

 

 

Det er vanlig å gi en beskrivelse og vurdering av følgende:

-Handlingen og aktualitet/relevans

-Karaktertolkningen til skuespillerne

-Scenografi, lys, kostyme, musikk

Ta utgangspunkt i temaene og spørsmålene under og diskuter i fellesskap eller i mindre grupper.

Hvorfor tror dere Ibsen kalte  dramaet «Et dukkehjem»?

Hvem er de ulike skikkelsene vi møter i «Et dukkehjem»? Gi en kort beskrivelse.

Nora har en hemmelighet, hva er hemmeligheten? Hvorfor tror holder hun den skjult for partneren sin?

Hvordan reagerer partneren når Noras hemmelighet blir avslørt? Er reaksjonen forståelig, eller burde partneren reagert annerledes? I så tilfelle, hvordan?

Nora forlater hjemmet sitt. Hvorfor gjør hun det? Et det rett eller galt av henne å gå?

«Et dukkehjem» ble skrevet i 1879. På hvilken måte er det fortsatt relevant?