search

Kostymeskisser «Skipet de Zee Ploeg»

For første gang iscenesettes den dramatiske og viktige historien om hendelsene ombord på skipet de Zee Ploeg i 1817. Det er blitt et storslått, historisk kostymedrama om sterke menneskeskjebner og store humanitære utfordringer. Se kostymeskissene til regissør og kostymedesigner Hilda Hellwig.

2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (2)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (95)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (61)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (62)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (10)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (11)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (19)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (22)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (31)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (33)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (37)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (52)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (66)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (67)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (44)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (45)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (68)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (71)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (55)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (56)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (83)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (9)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (63)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (78)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (40)
2019_DNS_Skipet_de_Zee_Ploeg_kostymeskisser (89)