search

Til læreren

På disse sidene finner du inspirasjonsmateriell til «Skipet de Zee Ploeg». Her er en variert meny som er delt i tre kategorier. Vi anbefaler at man setter av litt tid før teaterbesøket til å kikke på stoffet som ligger under fanene

Lærere har tidligere hatt god erfaring med å la elevene selv se filmene og lese tekstene for så å ha en felles oppsummering.

«Om forestillingen» inneholder handlingssammendrag og introduksjon av karakterene i stykket. Der finner du videointervju med manusforfatteren Stig Amdam, forestillingsbilder og trailer. Du finner også artikkelen «Veien mot premiere» som skaper forståelse for den omfattende prosessen og de ulike kreftene som er i sving fra ideen om en forestilling er presentert til teppet går opp på premieren. Se også kostymeskissene til regissør og kostymedesigner Hilda Hellwig.

«Historisk bakgrunn» gir elevene kunnskap om situasjonen i Europa ved begynnelsen av 1800-tallet og de kan få forståelse for hvorfor så mange emigrerte fra Europa til Amerika. Se også bilder av hvordan Bergen så ut i 1817 og arkivar ved UiB, Bjørn Bagge, fortelle om livet i byen på den tiden. Dette kan være en nyttig forberedelse for skolebarn og -ungdom som skal se forestillingen.

Etterarbeid Under fanen etterarbeid finner du arbeidsoppgaver til bearbeiding og refleksjon etter teateropplevelsen. De kan også ta på seg de kritiske brillene og innta rollen som anmelder.

Det moralske dilemmaet de sto overfor i byen for 200 år siden er gjenkjennelig i dag. Forestillingen kan være utgangspunkt for diskusjon rundt blant annet dagens holdninger til flyktninger.

Kompetansemål

Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03)

Kompetansemål etter 10. årstrinn

  • vise hvordan hendelser kan framstilles ulikt, og drøfte hvordan interesser og ideologi kan prege synet på hva som oppleves som fakta og sanning
  • skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger

Historie

  • drøfte idealer om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv
  • presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet og beskrive hvordan de peker fram mot samfunnet i dag