search

Drømmen om Amerika

De 560 menneskene som gikk om bord på skipet Zee Ploeg i 1817 forlot alle hjemlandet sitt med et håp om å starte et nytt liv i USA. I løpet av 1800-tallet ville millioner av mennesker fra hele Europa krysse Atlanterhavet for å etablere seg i USA.

I likhet med de første tysktalende emigrantene, som dro til USA allerede på 1600-tallet, hadde passasjerene om bord på skipet de Zee Ploeg kursen for Philadelphia i delstaten Pennsylvania. Her hadde kolonien Germantown blitt etablert allerede i 1685. I løpet av 1800-tallet ville rundt åtte millioner tysktalende emigranter komme til USA. I all hovedsak slo de seg ned i det som kalles «det tyske beltet» – et område som strekker seg fra Philadelphia i øst til kysten av Oregon. Flesteparten skaffet seg land og ble bønder, mens andre fikk jobb i industrien.

Grunnene til at så mange forlot Europa er komplekse, men det er mulig å peke på noen hovedårsaker.

Et liv i frihet

Kvekere og andre religiøse dissentere var blant de første som koloniserte USA. Navnet Pilgrimsfedrene brukes om de første bosetterne som gikk i land og etablerte Plymouth, Massachusetts. De rømte fra den religiøse uroen i England og Europa, og ønsket å etablere seg i et land hvor de fritt kunne praktisere sin religion, uten frykt for forfølgelse.

I USA sto tanken om individets frihet og ukrenkelige rettigheter sterkt. Religionsfrihet var alltid en viktig del av dette, og ble etablert som en borgerrettighet da The Bill of Rights (1789) ble innlemmet i grunnloven.

«Amendment I. Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.»

Dette sto i skarp kontrast til situasjonen i Europa ved begynnelsen av 1800-tallet. Flere av passasjerene om bord på de Zee Ploeg, blant annet familien Rieber, var Kvekere, og drømmen om å fritt kunne praktisere sin tro var trolig en viktig grunn til at de valgte å dra til USA.

En tryggere fremtid

Ser vi nærmere på situasjonen i Europa ved begynnelsen på 1800-tallet er det også klart at de vanskelige økonomiske forholdene etter Napoleonskrigene var en viktig årsak til at så mange dro til USA. Krigens herjinger hadde satt tydelige spor, og i de tyske områdene hadde heller ikke industrialiseringen kommet langt. Dårlige avlinger gjorde at mange sultet, og for flere ble det å dra til USA trolig sett på som den eneste løsningen. Der hadde de mulighet å skaffe seg land og arbeid og skape en tryggere fremtid for seg og familien.