search

Diskusjonsspørsmål «Skipet de Zee Ploeg»

Oppgavene kan gjøres i fellesskap, mindre grupper eller enkeltvis.

Hva har du sett?

Sett av litt tid på skolen dagen etter forestilling og diskuter eller skriv ned hva dere husker.

  • Hvordan starter forestillingen?
  • Hvilke karakterer husker dere og hvordan så de ut?
  • Hvordan var scenografien i forestillingen?
  • Hvordan ble lys brukt i forestillingen?
  • Hvordan ble lyd og musikk brukt i forestillingen?
  • Hvordan kom det frem hvilken tid og sted handlingen var lagt til?
  • Hvordan slutter forestillingen?
  • Hvilke inntrykk sitter dere igjen med?

Dersom det er mer tid til å gå dypere inn i tematikk:

Aktualitet

«Skipet de Zee Ploeg» tar opp ulike problemstillinger og spørsmål knyttet til immigrasjon. Finner du lignende diskusjoner og problemer i samfunnet i dag? Synes du forestillingen greier å belyser dagsaktuelle spørsmål på en god måte?

Diskuter hva som kan være grunnen til at mennesker velger å forlate hjemlandet for å etablere seg i et nytt land? Har dette endret seg fra 1817?

Byen Bergen befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon i 1817, burde de likevel hjelpe passasjerene ombord på «Skipet de Zee Ploeg»?

Rett og galt

Kapteinen ombord på Skipet de Zee Ploeg utsatte passasjerene for fryktelige ting. Hva er grunnen til at han handler som han gjør?

Kvinnene i det søsterlige selskap er opptatt av å hjelpe mennesker i nød, men de er uenige om hvor mye de selv må ofre. Må de slutte å spise makroner fordi andre sulter? Diskuter problemstillingen.