search

Etterarbeid skipet de Zee Ploeg

Etter å ha sett forestillingen sitter du igjen med mange tanker og inntrykk. Her finner du en rekke oppgaver som lar deg reflektere og tenke videre. Hva er det jeg har opplevd? Hva mener jeg om det jeg har sett, hørt og lært?

Foto: Thor Brødreskift

Oppsummering og diskusjonsoppgaver