Inspirasjonsmateriell «PeerGynt DUB»

Her finner du videoer, artikler og oppgaver om iscenesettelsen og historien som har vært utgangspunktet for forestillingen. Det gir et godt bakteppe før teaterbesøket og kan bidra til en større forståelse for forestillingen.

Ibsen skrev «Peer Gynt» som et dramatisk dikt – det skulle først og fremst lyttes til og ikke iscenesettes. Det ga stort rom for fantasien, for å dra gjennom tid og rom, over hav og inn i fjell, men også til å stoppe opp, reflektere, filosofere og diskutere. Med Peer Gynt DUB tar Tore Vagn Lid Ibsen på ordet, og nærmer seg det dramatiske diktet som det han har kalt for et «visuelt hørespill».

Samlet rundt leirbålet, med syngende skuespillere og spillende musikere, med personlighetstester og pølsegrilling, nærmer vi oss fenomenet «Peer Gynt». Vi følger den eventyrlige livsreisen, men også hvordan historien er blitt brukt, og kanskje misbrukt, til å fortelle hvem vi er og bør være. Inspirert av DUB-prinsippet i musikken, mikses kjente spor på nye måter. Slik kan nye sider ved verket tre fram, og stemmer som er blitt overhørt få komme til orde. Ikke minst er Griegs musikk viktig i denne miksen. Og her er mye mer enn den han komponerte til «Peer Gynt».

Et kunstnerisk overlegg av musikalsk notasjon med varme fargetoner og lysstråler.

Om forestillingen

Her får du innblikk i oppsetningen. Se videointervjuer med skaperne av forestillingen, og ta en sniktitt i kulissene på alt arbeidet som gjøres frem mot premieren.

To menn fra en tidligere tid går på en sti, en med topphatt og holder en stokk.

Om Ibsen og originalen

Les om Henrik Ibsens liv og dramatikk. Bakgrunnsstoffet lar deg bli bedre kjent med den store dramatikeren og originalverket «Peer Gynt».

DNS_kortet_2018_trykkfil-1_Hovedbilde

Etterarbeid

Rom for refleksjon! Spennende oppgaver gir deg muligheten til å grave dypere og si din egen mening om det du har opplevd i en anmeldelse.

Kjære lærer

Her er forslag til hvordan du som lærer kan bruke inspirasjonsmaterialet.