search

Skjebnesvanger seilas

Kjenner du den dramatiske og sanne historien fra Bergen om Skipet de Zee Ploeg? Skipet havarerte utenfor Bergen i 1817 og ombord var 560 emigranter som drømte om et nytt liv i Amerika. Nå iscenesettes de dramatiske hendelsene som har vært med å prege byen siden.

Vårens storsatsing på Store Scene er en gripende og nesten filmatisk forestilling om sterke menneskeskjebner og store humanitære utfordringer. Hva skjedde under den stormfulle reisen med de Zee Ploeg og hvordan forholdt byen seg til den akutte situasjonen som oppsto da skipet havarerte like ved?

Mot nye horisonter

I den nyskrevne forestillingen følger vi en av familiene som ofret alt for å kunne forlate et sultherjet Tyskland og søke lykken i Amerika. Kirurgen Gottlieb Christian Rieber og konen Anna Maria, tok med seg barna om bord i skipet som dro fra Amsterdam med kurs mot Philadelphia sensommeren 1817. Blant dem var lille Paul på 8 år.

Reisen ble dramatisk. Den kyniske og sadistiske kapteinen utnyttet de mange han hadde lovet en Amerika-billett, og var mer opptatt av å feste enn å seile forsvarlig. I tillegg sto høststormene i kø. Nord for Skottland ga mannskapet tapt. Skipet drev mot norskekysten og etter tre uker søkte det nødhavn på Skjellanger.

Hjelp i nøden?

Havariet skapte stor ståhei i Bergen. Byen hadde ca 17.000 innbyggere, stor arbeidsløshet og en bunnskrapt bykasse. Samtidig var den private rikdommen stor etter århundrer med handel. I forestillingen veksler handlingen mellom det som skjer om bord på skipet og det som foregår i Bergen by. Vi blir blant annet kjent med de sentrale skikkelsene som til slutt dannet hjelpekomiteen som skulle sørge for det aller nødvendigste for de utsultede utvandrerne.

Etter en hard vinter i Bergen kom de fleste seg videre til Amerika med nye skip og noen returnerte til Tyskland. Men barna som var blitt foreldreløse ble igjen, deriblant Paul Rieber. De ble plassert hos ulike familier og mange av dem kom raskt i arbeid. De Zee Ploeg-barna ble opphavet til slekter som Rieber, Kuhnle, Deisz, Buntz og Hilt, som alle har satt spor etter seg i dette landet.