Skallet mann i rødt med et alvorlig uttrykk ved siden av rødfarget tekst angående sars-statistikk og lockdown-informasjon.

Podkast: Sokrates forsvarstale

Her kan du høre opptak av «Sokrates forsvarstale» tolket av Sverre Røssummoen under programserien Vestland Lockdown

Hvem var Sokrates? Slagferdig, men stygg gatefilosof som drev omkring med unge menn og stilte nærgående spørsmål? En ydmyk mann med valgspråket: «Jeg spør blott, mitt kall er ikke å svare»? Var han radikal, moralist eller relativist? Ingen vet egentlig. Sokrates forsvarstale eller Apologien er Platons gjengivelse av Sokrates forsvar i sin sak der han ble anklaget for «blasfemi og fordervelse av ungdommen». Forsvarstalen blir ansett som et av de beste eksempler på retorisk talekunst.

Den greske filosofen Sokrates ble dømt til døden 399 fvt. Det er gjennom nedtegnelsene til hans elev, Platon, vi kjenner til hans virke. Deres filosofiske dialoger har preget mye av vår tenkning siden. Sokrates forsvarstale belyser problemstillinger knyttet til etikk, samfunn og til livene vi lever – også i dag

TEKST: PLATON, OVERSATT AV TERJE NORDBY I MED: SVERRE RØSSUMMOEN