Tre personer under et øvings- eller produksjonsmøte på en scene med lysutstyr i bakgrunnen.

Øyeblikkets kunst

For Ingrid Askvik handler teater mest om å være sammen, her og nå.

Kan du beskrive arbeidsprosessen din, fra idé til ferdig forestilling?

Jeg etterstreber alltid at form og innhold skal smelte sammen – at kjernen av ideen uttrykkes i formen forestillingen får. Så snart jeg har konturene av et forestillingskonsept knytter jeg til meg et kunstnerisk team, som oftest scenograf og komponist. Jeg gir stor frihet til de jeg arbeider sammen med, og min viktigste rolle er å skape et rom som stimulerer andres fantasi.

I sluttfasen har jeg et musikalsk fokus, hvor jeg arbeider med overganger, rytme, flyt og timing. For meg er en forestilling en komposisjon, både i rom og lyd – helst vevd så tett sammen at man ikke helt kan skille elementene fra hverandre.

Hva er det viktigst for deg å prioritere i arbeidet med et prosjekt? Hvilke kvaliteter ser du etter?

Det er viktig for meg at skuespillerne «eier» forestillingen, og kan stå i den sammen. Som regel er alle medvirkende på scenen hele tiden, og har ulike funksjoner som teknikere og musikere i tillegg til å være skuespiller. Jeg elsker energien og fokuset dette gir til forestillingen.

Hvorfor valgte du teatret som ditt arbeidsfelt?

Noe av det jeg fascineres mest av med teateret er muligheten til flertydighet og at ulike sannheter og fiksjonslag kan eksistere ved siden av hverandre. Jeg ønsker å utfordre assosiasjonsevnen og fantasien til publikummet mitt. Jeg tror det er utrolig viktig å anerkjenne konstruksjonen i teateret og at vi leker en lek her. Dette er ikke på ordentlig – men det er også helt helt på ordentlig. Ved å fortelle den historien vi forteller, kan det plutselig i noen øyeblikk oppstå noe som ikke er fake, men som er noe vi kan kjenne på sammen. Og for meg er det akkurat det teater handler aller mest om. Å være sammen. Både som prosess og som verk. Formeg er teater en kontinuerlig øvelse i å forstå at vi mennesker hører sammen og trenger hverandre.

To kvinner som står rygg-mot-rygg med alvorlige uttrykk, den ene iført en grå topp og den andre iført rød hette.

Hva tiltrakk deg med Alt skal brenne?

Alt etter å ha lest et par kapitler av boka Alt skal brenne visste jeg at jeg ville lage teater av den. Den har noe som treffer midt i magen. Den er rå og sår og morsom. Skaper gjenkjennelse i situasjoner og tanker. Dette er en fortelling for dem som har det vanskelig – men kanskje enda mer for dem som lever tett på dem.

Om Ingrid Askvik: Ingrid tok avgangseksamen i teaterregi i 2015 ved teaterhøyskolen i Amsterdam, Amsterdamse hogeschool van der Kunsten. Sammen med Matias Askvik har Ingrid Askvik initiert klimatriologien: SKOG hadde premiere i april 2019, HAV har forventet premiere 2021.