search
Katrine Trovik er ny styreleder på DNS. Foto: Stig B. Fiksdal

Nytt styre på DNS

Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre for Den Nationale Scene AS for perioden 2019–2023. Katrine Trovik (bildet) er ny styreleder.

Den Nationale Scene AS er eid av staten sammen med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. I tråd med vedtektene for selskapet velger staten ved Kulturdepartementet fem styremedlemmer med to upersonlige varamedlemmer. I tillegg velger de ansatte to medlemmer med personlige varamedlemer fra egne rekker.

– Jeg vil takke det forrige styret for stort engasjement og god innsats for Den Nationale Scene. Jeg ser frem til å samarbeide med det nye styret om utviklingen fremover for denne viktige institusjonen, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

– Det nye styret har bred økonomisk, juridisk og kunstfaglig kompetanse. Styret vil kunne utfordre teateret på retningsvalg for virksomheten, og det vil følge byggesaken tett, sier Skei Grande.

Styret er sammensatt slik:

Styreleder: Katrine Trovik

Styremedlem: Dag Rune Olsen

Styremedlem: Kjersti Berge

Styremedlem: Anders Bjørnsen

Styremedlem: Roy-Eddy Lie

Varamedlemmer: Magnus Thomassen og Eira Vilde Martinsen Garrido

Følgende er oppnevnt etter forslag fra de ansatte:

Kunstnerlig personale:

Styremedlem:   Kristoffer Sagmo Aalberg

Varamedlemmer: Kjersti Elvik og Ragnhild Gudbrandsen

Øvrig personale:

Styremedlem:   Arne Kambestad

Varamedlemmer: Frode Prestegård og Ole Friele