Solrun Toft Iversen

Ny teatersjef!

Solrun Toft Iversen er ansatt som ny teatersjef på DNS.

– Vi er særdeles fornøyde med at Solrun har takket ja til å bli den neste teatersjefen på DNS. Hun er en nær og omsorgsfull leder som er teaterfaglig sterk, sier styreleder Katrine Trovik.

Styret på DNS har ansatt Solrun Toft Iversen som ny teatersjef fra juni 2023. Stillingen er en åremålsstilling på fire år, og hun overtar etter Stefan Larsson, som går av sommeren 2023. Larsson har vært teatersjef på DNS siden januar 2020.

-For meg er det ein stor ting å få denne tillita. Den Nationale Scene har i heile mitt liv spelt ei sentral rolle som inspirasjonskjelde og kunstnarleg heim. Det er ikkje å ta munnen for full å seie at eg beint fram kjenner på ein sterk kjærleik til huset og institusjonen. No skal eg få lov til å ta roret og leie teateret gjennom ein periode med store endringar og store mogelegheiter. I det arbeidet vil eg fokusere på fellesskap, både i samhandlinga internt og i korleis vi møter samfunnet og publikum, som vi skal være til for. Eg kjem til å investere mitt engasjement og min kunnskap i å styrke DNS som ei levande og relevant teaterhus der kvalitet og felles oppleving står sterkt i alt vi gjer, sier påtroppende teatersjef Solrun Toft Iversen.

Solrun Toft Iversen kommer fra stillingen som teatersjef ved Det vestnorske Teateret i Bergen, hvor hun er ansatt frem til sommeren 2023. Hun er utdannet dramaturg ved Aarhus Universitet i Danmark, og har studert litteratur- og teatervitenskap ved Universitetet i Bergen. Toft Iversen har lang erfaring fra scenekunst og teaterhus både i Norge og Danmark. Hun var programmerende dramaturg ved Teater Katapult i Aarhus, og i perioden 2008-2016 var hun dramaturg ved Den Nationale Scene, de siste seks årene som sjefsdramaturg. I 2016 ble Iversen kunstnerisk ansvarlig rådgiver ved Sogn og Fjordane Teater, før hun samme år ble konstituert teatersjef samme sted. I 2017 tok hun over som teatersjef ved Hordaland Teater, som hun senere har vært med på å flytte til sentrum og utviklet til Det vestnorske Teateret i Bergen.

Toft Iversen har hatt en rekke sentrale tillitsverv i kultur-Norge. Hun er i dag leder i Norsk teaterlederforum, leder for Heddakomiteen, styremedlem i Norsk teater- og orkesterforening, og styremedlem i forlaget Samlaget.

-Solrun Toft Iversen har inngående kunnskap og innsikt i alle ledd av den kunstneriske produksjonslenken, og hun kjenner DNS, folkene og historien godt gjennom sine mange år som dramaturg og sjefsdramaturg på huset. Hun har klare visjoner for hvordan teateret som institusjon bør utvikles. Jeg er trygg for at vi i Solrun har funnet en teatersjef som vil være den samlende kraften DNS har behov for i møte med alle de endringene teateret står overfor i de nærmeste årene, sier styreleder Katrine Trovik.

Ansettelsesutvalget har bestått av styremedlemmene Anders Bjørnsen, Arne Kambestad (ansattvalgt), varamedlem Kjersti Elvik (vara for ansattvalgt Kristoffer Sagmo Aalberg) og styreleder Katrine Trovik.

Ny teatersjef Solrun Toft Iversen

 

Det ventet stor spenning blant ansatte på DNS før Solrun Toft Iversen her blir presentert som ny teatersjef. Foto: Sebastian Dalseide