search

12.01: Lørdagskafé: Kan vi leve med demens?

Verdighetsenterets gründer, Stein Husebø, inviterer til samtale om aldersdemens i publikumsrestauranten på DNS 12. januar kl 15-16. Dagen skal Omsorgsprisen deles ut på Store Scene.

Hva er demens? Hvordan oppdager vi sykdommen – og hvilke muligheter er det for forebygging og behandling? Kan vi håpe på medikamenter eller tiltak som kan helbrede demens? Hva betyr det for en familie når et medlem blir rammet, og hvordan «overlever» familien?

Den årlige Omsorgsprisen skal deles ut på Den Nationale Scene, og dagen før inviterer Verdighetsenterets gründer, Stein Husebø, til samtale om aldersdemens fra et helhetlig perspektiv. Her møter vi professor Knut Engedal og pårørende Harald Thue.

Samtalen holdes i publikumsrestauranten på DNS. Fri entré!

Knut Engedal er lege, psykiater og professor emeritus i psykogeriatri ved Universitetet i Oslo og seksjonsoverlege ved Hukommelsesklinikken, Ullevål universitetssykehus. Siden 1997 faglig koordinator ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Engedal vil også holde det faglige innlegget under søndagens utdeling av Omsorgsprisen.

Harald Thue sluttet i politiet da hans kone fikk demensdiagnosen i 2006, 56 år gammel. Han pleiet henne hjemme tett opp til hun døde 9 år senere. Thue søkte raskt kunnskap i samtalegrupper om det å være pårørende. Han ble også engasjert i demensforeningen tidlig i sykdomsforløpet.

Stein Husebø vil i løpet av samtalen også trekke frem betydningen av anerkjennelse og respekt for det viktige omsorgsarbeid som pårørende, ansatte, frivillige og institusjoner daglig utfører for våre sårbare gamle. Dette er jo også selve hovedidéen bak Omsorgsprisen, der Husebø også er juryformann.

Musikalsk innramming ved Helge Lilletvedt (tangenter)
Konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen.

I samarbeid med Verdighetsenteret – Omsorg for gamle