Svart-hvitt portrett av en mann med kort hår, iført en lys skjorte, ser direkte på kameraet med et nøytralt uttrykk.

Intervju regissør Simon K. Boberg: – Et sted hvor man kan oppleve forvandlinger og magi

Mesteren og Margarita av Mikhail Bulgakov regnes som en av det forrige århundres store romaner. Som mange andre, er regissør Simon K. Boberg dypt fascinert av fortellingen, og han er nå klar til å ta publikum med på reise gjennom det han beskriver som en hyllest til frihet og kreativitet.

Alle grenser for tid og rom sprenges når Satan, ved navn Woland, ankommer for å holde sitt årlige ball. Mesteren og Margarita utforsker flere tidslag og dimensjoner. Vi er både i Moskva i 1930-årene og i Jerusalem for 2000 år siden. Og i vår versjon, også i Bergen her og nå.

Kampen mellom det rasjonelle og irrasjonelle
Vi følger karakterene i deres nåtid i Moskva, samtidig blir vi presentert for en mer overnaturlig og uforutsigbar verden som gradvis bryter inn.

-Woland kommer til jorden og introduserer irrasjonaliteten og det uforutsigbare. Den gjennomgående kampen i Mesteren og Margarita foregår ikke mellom det gode og det onde, slik det pleier i eventyr og historier, men mellom det rasjonelle og det irrasjonelle. Det møtet og den konflikten mellom de to kreftene i oss skaper denne dynamikken i forestillingen som jeg gleder meg til å presentere for publikum, forteller regissør Boberg.

-Det som gjør romanen særlig egnet til en dramatisering for meg, er hyllesten til frihet og kreativitet. Det irrasjonelle og fantasien er en drivkraft. Det er akkurat det som er teater for meg.

Avkledning av maktens manipulasjoner
Med sin kritikk av makt og manipulasjon er Mesteren og Margarita både politisk ladet og høyaktuell i vår tid.

-Mesteren og Margarita er en meget underholdende og fargerik historie, men den er også dypt alvorlig fordi den har en politisk aktualitet som går gjennom alle tider i den forstand at den handler om det enkelte menneskes forhold til makten. For meg er det en historie som handler om at vi som mennesker skal forholde oss med åpne øyne og sanser til hva de makthavende i samfunnet vårt beslutter seg for. Makten vil alltid manipulere for å bevare makten, det er maktens natur. Det er det denne historien minner oss på. Jeg håper forestillingen kan videreformidle noe av den aktualiteten som er i Bulgakovs kritikk og avkledning av maktens manipulasjoner.

Selvbiografiske trekk
Forfatter Mikael Bulgakovs egen skjebne er tett knyttet til historien om Mesteren og Margarita.

-Han levde jo under Stalins sovjetdiktatur, og arbeidet som forfatter til han ble sensurert og lukket ned av makten. Så romanen har på mange måter selvbiografiske trekk. Som forfatteren i fortellingen brente Bulgakov sitt eget manuskript i angst for å bli arrestert og sensurert.

Teaterets magi som ramme for fortellingen
Mesteren og Margarita er en fortelling rik på detaljer. I forestillingen brukes visuelle og musikalske virkemidler til å forvandle scenen.

-I forestillingen vår har vi lagt stor vekt på det musikalske og det visuelle. Vi bruker teateret som en ramme for fortellingen, så vi er hele tiden i teater. Ved hjelp av teaterets magi, med at man kan fly, og at man kan skifte tid med et fingerknips så får vi, håper jeg, skapt noe av den forvandlingsmagien som er i romanen. Det er nettopp denne rikdommen ved fortellingen vi ønsker å dele med publikum.

Boberg og ensemblet har latt seg forføre av Bulgakovs univers, og inviterer publikum til å leke med.

-Det er en stor del av ambisjonen å invitere publikum til å leke med. Mesteren og Margarita er en bok som hyller menneskers kreativitet og grenseløse evne til å forestille seg verdener og virkeligheter som ikke er der.

Et univers man kan lære av
Mesteren og Margarita kan gi mulighet for verdifull innsikt og refleksjon vi kan ta med oss i våre egne liv.

-For meg er teateret et sted, hvor man kan oppleve forvandlinger og magi, og man kan bli rørt og man kan bli redd. Man forlater teateret uten selv å være skadet, men kanskje klokere på hva det vil si å være et menneske.