search

23.04: Foredrag: Hvordan var Bergen i 1817?

For 200 år siden havarerte emigrantsskipet De Zee Ploeg utenfor Bergen. Hvilket bysamfunn kom de skipbrudne til i 1817? Velkommen til et spennende foredrag!

Dette er rett etter Napoleonskrigene og løsrivingen fra Danmark. Bergen by er preget av etterkrigstid og krise. Av byens 17.000 innbyggere er 2000 understøttet av fattigpleien. Samtidig finnes her tunge, gamle formuer etter århundrer med handel.

Vi har invitert universitetsbibliotekar Bjørn-Arvid Bagge til å gi oss et innblikk i fortidens Bergen. Han tar oss med på en tur gjennom byen og beretter om samfunnets store og små innbyggere. Byens utseende og hverdagsliv er tema, men vi får også vite mer om krisetidene, ulikhetene mellom fattig og rik og hvem som styrte samfunnet.

Foredraget innledes med en introduksjon til forestillingen «Skipet de Zee Ploeg».

For å sikre deg plass på foredraget må du bestille plass via linken under.

Vel møtt!