search

Hva foregår bak presenningen?

Lurer du på hva som gjøres med teaterbygningen bak presenningen?

Tak og vegger på DNS har vært i relativt dårlig forfatning de siste årene. Det har gitt store utfordringer med vanninntrenging og ornamenter som har rustet og vært i svært dårlig forfatning. Nå blir taket rehabilitert, med utskifting av dårlig kobber, bly og treverk. Kupler, ornamenter og annen utsmykning blir også byttet ut eller rehabilitert.

Det samme gjelder for tårn, spir samt takrenner. Alt dette gjøres for at taket skal bli så tett som mulig i lang tid fremover og på den måten hindre ytterligere vanninntrenging i teaterbygget. Spesielt gledelig er det at vi samtidig får gjort vedlikehold av veggene med utbedringer av ornamenter og ny puss på veggene. Fasadelys på taket og i bakken blir skiftet ut til LED belysning. De gamle lampene var nokså dårlige og dyr i drift.

Det er fantastisk at vi har fått midler til dette viktige arbeidet.

Teaterbygningen kommer til og lyse i all sin prakt når vi er ferdige frem mot sommeren 2019.

Vi gleder oss til presenningen fjernes, men vil minne på at det er full aktivitet på alle scener og i alle kriker og kroker inne i teaterbygget!