Tre skuespillere på et scenesett som ligner et viktoriansk interiør, med to som står og samhandler mens den tredje kneler og tilsynelatende forbereder eller justerer en rekvisitt.

Frihet i fellesskap

Regissør Linn Olsen gir tillit til samarbeidspartnerne, og tillit til publikum.

Kan du beskrive arbeidsprosessen din, fra idé til ferdig forestilling?

Jeg jobber intuitivt med å finne musikk, kunst, fotografier, farger, stemninger, tekster som inspirerer meg, og som jeg stadig vender tilbake til i løpet av prosessen. Selve manuset bli lest utallige ganger, og jeg skriver ned nøkkelord, viktige stemninger, karaktertrekk og spørsmål. For meg er det viktig å ha som mye kunnskap som mulig nettopp for å kunne løsrive meg, å være fri til å skape «min» forestilling. Så samler jeg trådene, og deler mitt tankegods med kunstnerisk team.

Det er enormt viktig for meg å gi dem frie tøyler til å tolke meg, i scenografi og kostyme, lys og lyd. Etter jeg har fått forslag på løsninger starter et aktivt samarbeid. Jeg får opp bilder, og jobber alltid i bilder med en forestilling. Jeg ser scenene, situasjonene, stemningene i bilder og prøver å inspirere skuespillerne til å ønske å gå samme vei som meg. Så kan mye skje. Jeg kan endre fokus i samarbeid med skuespillerne, gjennom leken, friheten vi alle bør ha til å påvirke resultatet. Tillit betyr mye for meg.

Hvorfor valgte du teatret som ditt arbeidsfelt?

Fordi jeg ikke hadde noe valg, jeg må skape. Jeg er nysgjerrig på mennesket, på samfunnet, på hvorfor vi tar de valg vi tar, og på hvilke valg vi ikke har mulighet til å ta. Hva påvirker oss, hva gjør at vi blir hvem vi er. Det er på teatret jeg puster.

Du har arbeidet mye med barne- og familieteater. Er dette et spesielt interessefelt for deg?

Det er ikke mitt eneste interessefelt, men jeg er lidenskapelig opptatt av godt familieteater. I barna møter vi et åpent publikum. Det er her vi kan påvirke, åpne opp for å skape toleranse, stille spørsmål, få viktige samtaler og virkelig engasjere.

En familie samhandler med en sau i snødekte fjellomgivelser.

Hva tiltrakk deg med Barna fra Frostmofjellet?

Historien handler om mennesker på flukt, hva et menneske er verdt, og hva som kan kalles et hjem. Det beskriver virkeligheten for mange barn i alle generasjoner og alle steder i verden, deres møte med en nådeløs natur, også menneskets nådeløse natur. Det store, gjennomgående spørsmålet er «hvordan skal vi klare oss nå?». Solidariteten og kjærligheten mellom barna er så total at de etter hvert går med på å skilles fra hverandre for at flere av dem skal overleve.Vi befinner oss i skjæringspunktet mellom realisme og eventyr. Det tiltrakk meg!

Om Linn Olsen: Norsk regissør, med bakgrunn som koreograf og skuespiller, og utdanning fra Bårdar. Hennes oppsetning av Mary Poppins for Folketeateret fikk Musikkteaterprisen i 2015. For samme teater regisserte hun Billy Elliot. Hun har stått bak oppsetninger av Jungelboken og Nasareeren. DNS-publikum vil huske Folk og røvere i Kardemommeby fra 2018. I høst har hun regi på Barna fra Frostmofjellet.