Preben Hodneland foto

– Er Greta Thunberg en Brand?

Litteraturprofessor Erik Bjerck Hagen sier det er tilfeldig at Brand er prest.

Ibsen-eksperten Erik Bjerck Hagen synes selv at Brand er en relativt håpløs type, en etter hvert nesten komisk karakter som det har tippet litt over for. Men samtidig er kanskje steil kompromissløshet og hellig overbevisning nødvendig hvis man skal kunne endre verden?

– Det er tilfeldig at Brand er prest. Ibsen kunne like gjerne gjort ham til statsleder eller en beinhard aktivist som tar saken i egne hender. Det store spørsmålet dreier seg om «Alt eller intet». Hva er man villig til å ofre for å få igjennom sine verdier og skape et bedre samfunn – og hvor intolerant kan man tillate seg å være overfor meningsmotstandere? Noen har hengt seg opp i at Ibsen en gang sa at «Brand er meg selv i mine beste stunder», men Ibsen tar som vanlig ikke stilling. Samtidig er «Brand» konstruert slik at leseren og tilskueren må ta stilling til ham. Enten kjøper man hans «alt eller intet», eller så blir man skeptisk. Det er vel derfor Brand antagelig er den mest omdiskuterte skikkelsen i norsk litteratur.

– Har oppfatningen av Brand endret seg mye i løpet av de 150 årene?

– Stykket vakte stor oppsikt da det kom, og det har siden den gang blitt lest på mange ulike måter. Noen er heroiserende, noen leser det som en tragedie, der helten Brand lider av fatalt menneskelig overmot. Kristne er blitt opprørt over hvor «ukristelig» presten er med alt sitt hovmod, mens andre har fokusert på Brand som en fundamentalist. Da den legendariske litteraturhistorikeren Francis Bull holdt tale på Grini i 1945, sa han at han før 9. april 1940 hadde hatt en motvilje mot Brand, men at han under krigen innså hvor stor betydning denne karakteren kunne ha for folk i kamp og krisetider. Også Fritjof Nansen har pekt på hvor viktig Brand var for å styrke hans vilje og mot.

– Hva tenker du om samtidens forhold til Brand-karakteren?

– De siste tiårene har jo folk flest tatt avstand fra sterke ledere og kompromissløse ideologier, mens vi kanskje ser en endring nå. Det er i hvert fall en tendens til større polarisering og tilspisning av debatten. Brands brennende engasjement, mot og motstandskraft er jo i utgangspunktet flott. Greta Thunberg og Gunnar Stålsett kan man si har positive Brandtrekk. Barack Obama var en typisk anti- Brand. Altså kompromissets og pragmatismens mann.

– Og Trump?

– Selv om slagordet hans er «Make America Great Again», er jeg usikker på om Trump lever for en idé slik som Brand. Trump er nok mer opptatt av seg selv. Men også Brand har sikkert narsissistiske trekk. Likevel er det ikke tvil om at Ibsen har gitt ham mange sider som er i tråd med romantikkens idealer; det å være tro mot seg selv og leve sant, selv om det betyr å gå imot strømmen. «Det som du er, vær fullt og helt, og ikke stykkevis og delt», som Brand sier.