search

DNS har mottatt varsel om søksmål fra Hjorth-familien

Advokatfirmaet Elden krever erstatning på vegne av Inger Hjorth og hennes avdøde ektemann. De mener oppsetningen av «Arv og miljø» er en krenkelse av privatlivets fred. DNS avviser kravet.

– Vår forestilling var en dramatisering av romanen «Arv og miljø». Dette er en kunstnerisk behandling av tema som er av allmenngyldig karakter. Det er ingen tekst i teaterstykket som ikke er hentet fra romanen, og det er ingenting ved verket som utgir seg for å være noe annet enn fiksjon. Den selvbiografiske tolkningen er nettopp en tolkning, og den står ikke teatret inne for, sier teatersjef Agnete Haaland.

Forlaget bak romanen, Cappelen Damm, har ikke mottatt varsel om søksmål.

I brevet fra advokatfirmaet Elden, antydes det at et erstatningsbeløp vil kunne utgjøre 250.000 kr per fornærmet.  I tillegg til Inger Hjorth og hennes avdøde mann, nevnes det også at andre i Hjorth-familien vil kunne fremlegge krav på samme bakgrunn.

I varselet påpekes det at Vigdis Hjorths roman fikk bred medieomtale etter lanseringen hvor det ble funnet likheter mellom hovedpersonen Bergljot og hennes familie og Hjorths egen familie. «Det kan etter dette ikke være mye tvil om at boken er, og oppfattes av leserne å være, beskyldninger om incest mot Vigdis Hjorth sin avdøde far». Her vises det bl.a. til flere oppslag i Aftenposten, som med disse satte i gang en ny runde i debatten om virkelighetslitteratur. Men i motsetning til f.eks. forfattere som Knausgård og Espedal, har Vigdis Hjorth avkreftet at «Arv og miljø» er selvbiografisk.

– Det er ingenting som tilsier at romanen omhandler virkelige personer eller hendelser. Teatret har også hele tiden understreket at dette er en vesentlig historie som er hentet fra en litterær skildring.  Det er alvorlig dersom man risikerer å bli møtt med rettslig ansvar basert på at noen identifiserer seg med fiksjonen – det gjelder både i skjønnlitterær form eller som scenekunst. Det er et angrep på, og en trussel mot, de kunstneriske sjangrenes egenart, mener Haaland.

Teaterforestillingen hadde premiere på DNS 21. november og fikk svært positiv respons fra publikum og presse. Aftenposten kalte det «rystende godt teater» og ga forestillingen terningkast 6: «Kjersti Horns oppsetning av Vigdis Hjorths «Arv og miljø» er blitt et poetisk, politisk og kraftfullt stykke kunst», skrev anmelderen.

DNS har gjennom sin advokat i Lund § co sendt tilsvar om at kravet avvises.
Les tilsvaret her!