Featured Video Play Icon

Digitalt: Sammen mot rasisme

Hvordan kan vi sette en stopper for rasismen i Norge?

Raftostiftelsen, Den Nationale Scene og Dembra inviterer et knippe ressurspersoner til å snakke om erfaringer og strategier i møte med rasisme. Samtalen arrangeres i forbindelse med FNs internasjonale dag mot rasediskriminering, og retter seg mot ungdom.

En fersk forskningsrapport konkluderer med at diskriminering basert på hudfarge og etnisitet forekommer i Bergen. Rasistisk mobbing i skolen trekkes frem som et særlig bekymringsverdig funn. I hele landet meldes det om hverdagsrasisme – om at barn og ungdom blir utestengt og får slengkommentarer fra både jevnaldrende og voksne. Rasisme kommer til uttrykk i fordommer, ytringer og hat, men også i tilsynelatende uskyldige handlinger. I 2021 er det 20 år siden drapet på Benjamin Hermansen. Vi markerer også at det er 10 år siden terrorhandlingene 22. juli – et angrep mot et mangfoldig Norge. Tusenvis av mennesker har samlet seg i tog mot grusomhetene, og etter drapet på George Floyd av politiet i USA ble det vekket en bevegelse med globalt nedslagsfelt. I kjølvannet oppsto det en debatt om rasismen i Norge, og hvordan vi best kan ta et varig oppgjør med diskriminering.

På Store Scene samles Gjert Moldestad fra Brann Bataljonen, skolelev og ungdomspolitiker Salman Akhtar og Stina Ihle Amankwah, som er rådgiver i Minotenk og som også jobber med inkludering og forebygging i Møhlenpris idrettslag. Yousef Hadoui fra «Svart humor» måtte dessverre melde avbud samme dag.

Danseren Shelmith Øseth står for åpningen av arrangementet. Samtalen ledes av Sahara Muhaisen fra Bergens Tidende og avsluttes av Dårlig Vane.

Nettressurser

På nettsidene til Raftostiftelsen og Dembra er det tilgjengelige undervisningsopplegg som kan gjennomføres som forarbeid eller etterarbeid til selve arrangementet:

Hva er Dembra?

Dembra er rettet mot skoler og lærerutdanninger, og tilbyr veiledning, kurs og nettressurser for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme og ekstremisme. Kjernen i Dembra er forebygging gjennom å bygge demokratisk kompetanse, med inkludering og deltakelse, kritisk tenking og mangfoldskompetanse som sentrale prinsipper. Ulike freds- og menneskerettssentre bidrar med gjennomføring av Dembra i sine regioner. Raftostiftelsen er ansvarlige for Vest-Norge Spørsmål?

For spørsmål om arrangementet, kontakt: marita.nygard@rafto.no