Tre personer står innendørs, to holder "Miljøfyrtårn" sertifiseringsplaketter med en kvinne i sentrum iført seremonilenke. De smiler og står i et godt opplyst rom med tremøbler.

Den Nationale Scene er Miljøfyrtårn

Tirsdag 4. juni mottok DNS stolt anerkjennelsen for at vi formelt har blitt et Miljøfyrtårn. En høytidsdag for teateret etter en intens periode for å imøtekomme alle krav i miljøsertifiseringen. Både teaterbygget på Engen fra 1909 og våre nye produksjonslokaler i det gamle blikkvalseverket på Laksevåg, ble sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen er anerkjent av EU på lik linje med den kjente miljøstandarden ISO14001.

 I vigselsrommet i Magistratbygningen delte Bergens ordfører Marit Warncke seremonielt ut beviset til representantene for DNS, styremedlem og skuespiller Kristoffer Sagmo Aalberg og HMKS-leder og bærekraftsansvarlig Geir Mujic Elgsaas.

– Klimagassavtrykk, risikovurderinger, mål og tiltak, rutiner og policyer er oppdaterte gjennom miljøsertifiseringen. Vi har analysert alt fra energibruk, avfall, transport, leverandører sitt miljøfokus, og helt ned til blekket på billettpapiret vårt. Vi vil at teateret skal være en nasjonal pådriver for et grønnere kulturliv, sier Elgsaas.

Den Nationale Scene har alltid vært proaktivt opptatt av bærekraftig produksjon, gjenbruk og ombruk, og det er nå også formalisert som et viktig startskudd for veien videre. Tidligere i år forpliktet også teateret seg som Klimapartner gjennom Vestland Fylkeskommune, og er med i et nettverk av 80 klimapartnere på tvers av fylket.

Vi vil forplikte oss, og ta del i fellesskapet og møteplassene bærekraftsarbeidet gir oss, både for problemløsning, kunnskapsdeling og tverrfaglig rådgivning for å løse klimautfordringene. Det grønne skiftet er en kontinuerlig omstilling for kultursektoren, og DNS ønsker å være framoverlent og ambisiøs i dette arbeidet, sier teatersjef Solrun Toft Iversen.

Miljøfyrtårn og Klimapartnere er viktige verktøy i bærekraftsarbeidet for teateret, og både styret, ledelse og ansatte er engasjerte og proaktive for økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.