Et vintage svart-hvitt-fotografi av et eldre ektepar, med mannen sittende og kvinnen ved siden av ham.

23.11: Lørdagsforedrag: Nina Grieg og 1800-tallets musikkliv

Hun er mest kjent som konen til Edvard Grieg, men er også løftet frem som inspirator og et stort sangtalent. Nå kan du bli bedre kjent med Nina Grieg og kvinnenes plass i musikklivet på 1800-tallet.

Professor Inger Elisabeth Haavet har skrevet biografi om Nina Grieg og har denne lørdagen også med seg sanger Veslemøy Fluge Berg.

Arrangementet er gratis holdes i publikumsrestauranten på DNS fra kl 13-14.

I foredraget skal Nina settes inn i den historiske sammenheng hun sto i som kunstner og kvinne i et musikkliv i rask forandring, og i forhold til kvinners muligheter i viktoriatidens samfunn. Kan hun løsrives fra Edvards skygge? Reflekterer hun de viktorianske idealer? Kunne hun bane vei for musikalske kvinner – og kvinner i sin alminnelighet? Hva betyr Nina Grieg for vår forståelse av Griegs musikk i dag?

I samarbeid med Bergen kvinnesaksforening