Menneskelig hånd iført en teksturert hanske som berører en trestamme.

19.09: Kommisjonen for de gode løsningene

Kunstnere, aktivister og frittenkende har dannet en kommisjon for de gode løsningene. Nå inviterer de til en kommisjon i Teaterkjelleren for å utvikle en ny sikkerhetspolitikk. Mandag 19. september kl 19, møter du syv kvinner som er lei av fastlåste verdensbilder, og som vil skape en ny og friere diskusjonsplattform.

Kunsthall 3,14 og Antikrigs-Initiativet har dannet Kommisjonen for de Gode Løsningene. Verden setter for 7. år på rad rekord i militære utgifter. Dette, til tross for en pandemi og stadig mer akutte konsekvenser av klimaendringene. Eksperter varsler at verden aldri har vært nærmere en atomkrig.

Kommisjonen for de Gode Løsningene består av fagpersoner med andre utdanninger, stillinger og tilnærminger enn de som vanligvis inviteres når forsvars- og utenrikspolitikk utvikles.

Helt på sin plass, så lenge fastlåste verdensbilder tilsynelatende lenker oss fast blant annet til en konvensjonell og kjernefysisk opprustnings-spiral. Vår helt egen kommisjonen gir bud på en ny sikkerhetspolitikk.Som en FN-generalforsamling inntar kunstnere, aktivister og frittenkende Den Nationale Scene for å snakke om sikkerhetspolitikk.

Hva vet Kommisjonen for de Gode Løsningene om sikkerhetspolitikk og kan vi forestille oss nasjonalstater uten våpen?

Med oss har vi:

Den mest omstridte svenske politikeren siden Olof Palme, Amineh Kakabaveh. Hun er opprinnelig fra Kurdistan, og ble verdenskjent når hun truet med å kaste den svenske regjeringen hvis de godtar Tyrkias krav om utlevering av kurdere i Sverige i bytte med svensk Nato-medlemskap. Kakabaveh representerer friheten fra vår mimetiske kultur.

Forfatter og filmskaper Elsa Kvamme. Elsa Kvamme har laget filmer som ser nærmere på 2. Verdenskrig, Holocaust, og traumene ofrene levde med i etterkant. Kvamme representerer narrativets kraft.

Leder for MiRA-Senteret og menneskerettighetsforkjemper, Fakhra Salimi. MiRA-senteret arbeider for å bedre minoritetskvinner- og jenters levekår i Norge. Salimi representerer menneskene som må betale prisen for Europas sikkerhetspolitikk.

Opposisjonspolitiker (Rødt) og antikrigsaktivist Marielle Leraand. Marielle Leraand meldte seg ut av SV for deres støtte til Norges krigføring i Libya i 2011. Leraand representerer en moral i internasjonal politikk.

Instituttleder for Kvinne- og Kjønnsforskning ved UiB, Kari Jegerstedt. Jegersted er særlig interessert i blant annet postkolonialisme, skeiv teori og sør-afrikansk litteratur, og representerer en feministisk pedagogikk.

Forfatter og daglig leder av Bærekraftig Liv Norge, Vibeke Koehler, som representerer det som ligger utenfor dagens kapitalisme.

Danser Shelmith Øseth som representerer menneskenaturen og kroppens potensiale.

På lik linje med FN vil Kommisjonen fungere som et skapende normativt rom, som nettopp muliggjør konsensus, grunnlag for samfunnsmoral og internasjonal rett.

Å tenke utover etablerte verdensbilder og være med å skape nye horisonter er et abstrakt og utfordrende arbeid, som krever en nøktern øvelse i dypere refleksjon.
Teaterrommet vil utfordre kommisjonens medlemmer så vel som publikum. Dette er en øvelse for hode og kropp.

Arrangementet varer i ca 2 timer.

Produsert av Antikrigs-Initiativet og Kunsthall 3,14 i samarbeid med DNS&. Støttet av Fredsstiftelsen, Norsk Kulturråd  og Bergen kommune.