search

19.09: Kommisjonen for de gode løsningene

Kunstnere, aktivister og frittenkende har dannet en kommisjon for de gode løsningene. Nå inviterer de til en rundebordskonferanse i Teaterkjelleren for å utvikle en feministisk sikkerhetspolitikk. Mandag 19. september kl 19, møter du syv kvinner som er lei av fastlåste verdensbilder, og som vil skape en ny og friere diskusjonsplattform.

Når realpolitikken og ideologiske standpunkter reduseres til kamp mellom to poler, trengs kvinnfolk som fungerer som mer enn våpenskjold. Antikrigs-Initiativet og Kunsthall 3,14 har samlet syv kvinner på scenen, som sammen vil gi sin analyse og kritiske refleksjoner rundt sikkerhetspolitikken og dagens internasjonale situasjon. Initiativtakerne er opptatt av hvordan kunsten kan spille en rolle i samfunnet. Arrangementet varer i ca 2 timer, og koster kr 50 for studenter/Under 30,  og kr 100 for ordinær.

 Å tenke ut over de etablerte verdensbilder og være med å skape nye verdenshorisonter er et abstrakt og utfordrende arbeid. Det heter seg at ny tid krever ny politikk. En ny tid kan komme, men ikke ut av det blå.

Hvem inviteres vanligvis til bordet der forsvar og utenrikspolitikk utvikles? Er det de som er best rustet til å finne gode løsninger? Gang på gang viser de at de liten forståelse for hvilken sårbar planet vi lever på. Ikke bare gjør de oss redd og usikre, de har også begynt å stjele kunstens virkemidler. Nå approprierer, mystifiserer og igangsetter makten et krigsteater og går antikken en høy gang.

Syv kvinner tar grep. På lik linje med FN generalforsamling har disse kvinnene ingen juridisk bindene mandat, og som i FN fungerer denne samlingen som et skapende normativt rom, som kan danne grunnlag for samfunnsmoral og internasjonal rett.

Produsert av Antikrigs-Initiativet og Kunsthall 3,14 i samarbeid med DNS&. Støttet av Fredsstiftelsen, Norsk Kulturråd  og Bergen kommune.