search

19.01: Lørdagsforedrag: Når du har alt så har du ikke mer

Psykolog Kari Lossius tar utgangspunkt i trekk ved Hedda Gabler som hun også gjenkjenner hos mange av sine kvinnelige pasienter: Indre uro og selvhat

Alt kan virke tilsynelatende bra på utsiden, mens djevler og demoner herjer på innsiden.

Foredraget holdes på Store Scene. Fri entré.

– Hedda var en kompleks, kraftfull og destruktiv kvinne og hun var – slik jeg tenker det – fanget i trange kjønnsroller som gjorde livet enda mer uutholdelig. Selvforakt ser ut til å være tidløst selv om formen har endret seg noe.  Det er mange som strever med identitet og trange rammer for hva kvinner kan eller ikke kan gjøre, og som skades av destruktive relasjoner, sier Kari Lossius.

Hun har vært spesialist i klinisk psykologi siden 1989 og er medforfatter av flere bøker innen emneområdene psykologi, rus og behandling.  Lossius har arbeidet innen rusfeltet i mer enn 25 år og vært kliniker, forsker og leder. I tillegg er hun veileder på Universitetet i Bergen og gruppeterapeut ved Studentens Psykiske Helsetjeneste.

Foredraget arrangeres i samarbeid med Bergen Kvinnesaksforening